Rapporter – 6 tips for å effektivisere salongdriften

Riktig bruk av butikkdatasystemet til salongen kan være nøkkelen til suksess i en salongdrift. Ved å hente ut rapporter fra systemet, kan du få oversikt over salongens økonomiske situasjon, effektivisere driften og forenkle oppfølgingen av de ansatte. Slik får du maks utbytte av rapportene:

1. Hold pulsen på din økonomiske status  

Nøkkeltallsrapporten gir et klart bilde av salongens økonomiske tilstand. Velg selv mellom et utvalg av nøkkeltall du mener er viktig, som produksjonstimer, sykefravær, antall nye kunder, omsetning på behandlinger og varesalg, bestillinger osv. Sammenlign med dine mål og ønsket prestasjoner, og vurder nødvendige tiltak.  

Involverer de ansatte i salongens nøkkeltall

Glød Fredrikstad, Glød Lillestrøm og Amok på Tøyen er tre nydelige salonger som alle tilbyr frisør- og velværebehandlinger. Eier, Therese Kjellvik, har skapt en egen kultur i sine salonger ved å være åpen og inkluderende rundt salongens økonomi gjennom nøkkeltallsrapporter. Slik har hun bygget et faglig miljø som gir de ansatte et felleskap og eierskap som motiverer.

Les mer

2. Øk omsetningen på behandlinger

Ukentlig og månedlig oversikt over omsetningen på behandlinger gir et klart bilde av salongens og hver enkelt ansattes prestasjoner. Disse dataene kan brukes til målrettet opplæring, konstruktiv feedback, og anerkjennelse av utmerket innsats.   

3. Ha fokus på rebooking

Få oversikt over rebooking-prosenten for hver ansatt og totalt for salongen. Med en bransjestandard på 25 %, kan dine rebookingsdata si noe om forbedringspotensialet til dine ansatte.   

4. Øk omsetningen på varesalget

Dykk ned i salgsrapporter, segmentert per avdeling og ansatt. Med et gjennomsnittlig varesalg i bransjen på 14 %, kan det være rom for vekst. Hold øye med de mest og minst populære produktene, og planlegg kampanjer eller bestillinger basert på lagerstatus.   

5. Optimaliser bemanningen

Få innsikt i salongens travleste tider og juster bemanningen deretter. Fokusér på effektivitet ved å analysere hvor mye av ansattes tid som blir brukt på behandlinger. For ansatte med mye ledig tid, kan annonsering være gull verdt.   

6. Effektiviser lagerstyringen

Hent ut en rapport for hyllevarmere og få oversikt over varer som er på lager, men som ikke har hatt salg. Lag kampanjer for å redusere varelager og fokusere på etterspurte produkter.  

  

Bli kjent med alle rapportene ditt system tilbyr

Gode rapporteringsrutiner kan gi verdifull innsikt, bedre kontroll og økt vekst. Bli kjent med alle rapporter og verktøy ditt butikkdatasystemet tilbyr. Her er et utvalg av kunder som er blitt helt rå på bruk av digitale verktøy og som skaper verdi for sine kunder og salongen gjennom bruk av systemet.

Les om andre salonger