Vilkår for bruk av Fixit

1. Generelt om vilkår og betingelser   

Bruk av bestillingstjenester fra Fixit («Fixit»), herunder nettsiden www.Fixit.no, appen Fixit Timebestilling, Fixit på forhandlere sin hjemmeside og hos forhandlere (eks. salonger), reguleres av disse «Vilkår for bruk».  

 

Med uttrykket «du» eller «deg» menes det i disse «Vilkår for bruk» den personen som oppretter brukerkonto på Fixit bestillingstjenester og/eller bruker Fixit bestillingstjenester enten direkte eller indirekte på andre måter.    

 

«Fixit», «vi» eller «oss» betyr:
Vitec Fixit Systemer AS 
org. nr. 982 821 843
Adresse: Bradbenken 1, 5003 Bergen 

 

«Vilkår for bruk» samt tilleggsvilkår eller betingelser som aksepteres ved bestilling eller kjøp av tjenester og produkter på bestillingstjenester fra Fixit, herunder Fixits personvernerklæring, utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss («Avtalen»).  

Ved å benytte bestillingstjenester fra Fixit, samtykker du til å være bundet til gjeldende «Vilkår for bruk» til enhver tid. Vi ber deg derfor vennligst om å lese «Vilkår for bruk» samt andre vilkår, betingelser og opplysninger som presenteres for deg på bestillingstjenester fra Fixit nøye. Hvis du ikke aksepterer våre «Vilkår for bruk» må all bruk av tjenestene opphøre umiddelbart.  

 

2. Din status 

Når du oppretter brukerkonto, og/eller bestiller eller kjøper tjenester og produkter som formidles på bestillingstjenester fra Fixit, er du ansvarlig for at du er minst 18 år gammel og at opplysninger du registrerer er korrekte. Dersom du er mellom 15 og 18 kan du bruke denne tjenesten dersom du har samtykke fra foreldre. Dette betyr at det er ditt ansvar å sikre at dine opplysninger er oppdaterte og korrekte på din profil samt det er ditt ansvar å sikre at ikke andre får tilgang til din profil ved å beskytte passordet ditt og ikke dele dette med andre. Vi vil derfor anta at alle handlinger gjort med din profil gjennom Fixit er gjort av deg og at den informasjonen som er lagret er korrekt. Dersom du likevel skulle oppleve at det skjer noe utenfor din kontroll med din profil, ønsker vi at du kontakter oss om dette.    

 

3. Endringer  

3.1 Endringer i funksjonalitet 

Fixit arbeider kontinuerlig med å forbedre sine bestillingstjenester. Endringer i innhold og funksjonalitet på bestillingstjenester fra Fixit må derfor påregnes.  

 

3.2 Endringer i «Vilkår for bruk»

Vi forbeholder oss retten til, på hvilket som helst tidspunkt å endre «Vilkår for bruk» av bestillingstjenester fra Fixit, samt andre betingelser eller retningslinjer som til enhver tid fastsettes av Fixit. Alle slike endringer vil ha virkning fra og med publisering på de ulike bestillingstjenestene fra Fixit.  

 

4. Kort beskrivelse av Fixit

Fixit timebestilling er en gratis tjeneste innen frisør, skjønnhet og velvære. Du kan enkelt og raskt bestille time i salonger som er knyttet til Fixit, (du finner Fixit timebestilling på fixit.no, i appen Fixit timebestilling eller på forhandlerens hjemmeside).

Gjennom Fixit finner du markedsføring, reservasjon og kjøp av relevante produkter tilgjengelig blant forhandlere som bruker Fixit som sitt datasystem. 

I tillegg kan du administrere din egen profil og data.  

 

5. Tjenester og produkter fra Forhandlere som formidles på bestillingstjenester fra Fixit  

5.1 Bestilling av tjenester og produkter fra forhandlere tilknyttet bestillingstjenester fra Fixit 

På bestillingstjenester fra Fixit formidler vi adgangen til å bestille tjenester og produkter som våre samarbeidspartnere («Forhandlerne») til enhver tid tilbyr på bestillingstjenester fra Fixit.  

 

Ved å foreta bestilling på bestillingstjenester fra Fixit reserverer du tjenesten eller produktet direkte hos Forhandleren. Reservasjon har først funnet sted når du har mottatt Forhandlerens bestillingsbekreftelse pr epost og/eller SMS.  

 

Handelen gjennomføres først på det tidspunktet tjenester eller produkter som er bestilt av Forhandleren gjennom bestillingstjenester fra Fixit, leveres av Forhandleren mot din betaling på den geografiske lokasjon som Forhandleren oppgir i bestillingsbekreftelsen.  

 

For øvrig gjennomføres handelen i samsvar med den enkelte Forhandlerens standard salgs- og leveringsbetingelser med mindre annet særskilt avtales mellom deg og Forhandleren. 

 

5.2 Forhandlerne – opptrer på eget ansvar og risiko    

Forhandlerne er selvstendige juridiske enheter og tilbyr derfor tjenestene og produktene som publiseres på bestillingstjenester fra Fixit i eget navn og på eget ansvar og risiko. Tilsvarende gjelder opplysninger som Forhandlerne publiserer på bestillingstjenester fra Fixit, herunder opplysninger knyttet til pris, leveringssted, behandlingsmåte m.m.    

 

Fixit formidler tjenester og produkter som Forhandlerne til enhver tid tilbyr på bestillingstjenester fra Fixit, og er ikke en selvstendig tilbyder av Forhandlerens tjenester og produkter som formidles på bestillingstjenester fra Fixit.   

 

Forhandlerne innhenter og publiserer selv informasjon om tjenestene og produktene som Forhandlerne tilbyr på bestillingstjenester fra Fixit. Fixit har derfor ikke ansvar for opplysninger som gis om tjenester og produkter som tilbys av Forhandlerne på bestillingstjenester fra Fixit, herunder opplysninger knyttet til pris, leveringssted, behandlingsmåte m.m. Fixit har heller ikke noe ansvar for gjennomføring, kvalitet eller resultat av tjenestene og produktene som formidles på bestillingstjenester fra Fixit.    

Fixit er ikke part i avtaler hvor tjenester og produkter reserveres eller kjøpes hos Forhandlerne. Du samtykker dermed til at spørsmål, klager, eller krav herunder eventuelle økonomiske krav knyttet til tjenestene eller produktene bestilt på bestillingstjenester fra Fixit kun skal fremmes direkte overfor den av Forhandlerne som bestillingen er rettet til. Videre samtykker du til ikke å fremme krav eller involvere Fixit i noen tvist mellom deg og hvilken som helst av Forhandlerne eller øvrige tredjeparter.  

 

5.3 Søkeresultater 

Resultatene av brukersøk og opplysninger om tjenester og produkter som oppgis i forbindelse med brukersøk på bestillingstjenester fra Fixit, er ikke uttømmende i forhold til alle tilbud som til enhver tid formidles av Forhandlerne på internett eller i andre sammenhenger.  

Presentasjon av tjenestene og produktene som formidles kan bero på mange faktorer, og er avhengig av den type søk som gjennomføres.  

 

Fixit forbeholder seg retten til kun å vise og/eller prioritere tjenester og produkter som tilbys av Forhandlere som til enhver tid og etter ulike kriterier kvalifiserer for å være tilknyttet bestillingstjenester fra Fixit. 

 

5.4 Annonsører, nyhetsbrev og kampanjer etc 

I tillegg til å presentere Forhandlerne samt tjenestene og produktene som tilbys av Forhandlerne, kan Fixit også introdusere deg for særskilte annonsører, tjenester og produkter. 

Fixit kan også vise promoteringslinker på bestillingstjenester fra Fixit, som blant annet omfatter sponsede linker, reklamemeldinger eller promoteringstilbud som kan dukker opp mens du bruker bestillingstjenester fra Fixit.  

 

Dersom du har gitt ditt aktive samtykke kan Forhandleren formidle tilbud, kampanjer samt tjenester og produkter til deg direkte pr epost, SMS og/eller via annen digital markedsføring. Dette velger du via min side på hver enkelt forhandler du har et forhold til.      

  

6. Kjøp gjennom Fixit bestillingstjenester

6.1 Kjøp direkte fra Fixit eller en Forhandler som bruker Fixit

På bestillingstjenester du finner gjennom Fixit har du ved å opprette brukerkonto adgang til å kjøpe direkte av Fixit som selger eller fra en av forhandlerne som er listet.   

Kjøp av produkter og tjenester gjennom bestillingstjenester fra Fixit reguleres av norsk ufravikelig lov.  

Med mindre annet fremgår for deg i bestillings- og avtaleprosessen jf. pkt 6.3, skal kjøp av varer gjennomføres i samsvar til forbrukertilsynets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, se link: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/standard-salgsbetingelser-for-forbrukerkjop-av-varer-over-internett .

Fixit og Forhandlere du finner gjennom Fixit bestillingstjenester benytter ulike underleverandører av tjenester (digitale og fysiske) og produkter. Selv om Fixit gjør alle rimelige anstrengelser for å unngå forsinkelser og feil, mangler eller unnlatelser hos underleverandørene, kan vi likevel ikke garantere for at forsinkelser, feil mangler eller unnlatelser som skyldes underleverandører kan oppstå. Fixit er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil, mangler eller unnlatelser hos underleverandører med mindre annet følger av ufravikelig norsk lov. 

 

6.2 Markedsføring  

Fixit kan introdusere deg for promoteringslinker på bestillingstjenester fra Fixit, som blant annet omfatter linker, reklamemeldinger eller promoteringstilbud som kan dukker opp mens du bruker bestillingstjenester fra Fixit.  

 

Dersom du har gitt ditt aktive samtykke kan vi formidle tilbud, kampanjer samt tjenester og produkter til deg direkte pr epost, SMS og/eller via annen digital markedsføring.  

Du kan ved enhver tid administrere dine samtykker på «Min side» som er tilgjengelig via brukerkontoen på bestillingstjenester fra Fixit. Dette er delt opp i samtykker du gir til Fixit som tjeneste leverandør og hver enkelt forhandler.  

 

6.3 Bestillings- og avtaleprosessen 

For å kjøpe produkter og tjenester gjennom Fixit bestillingstjenester må du opprette en brukerkonto på bestillingstjenester fra Fixit. Deretter må du steg for steg følge den til enhver tid gjeldende bestillings- og avtaleprosess som introduseres for deg på bestillingstjenester fra Fixit.  

 

Dine kjøp gjennom Fixit bestillingstjenester vil omfatte produkter og tilleggsvalg som du legger til under bestillings- og avtaleprosessen. Du kan til enhver tid endre eller rette din bestilling frem til bestillingen er bekreftet eller betaling er registrert.  

 

6.4 Betaling 

Før betaling gjennomføres vil du bli bedt om å godkjenne kjøpsvilkårene sammen med total pris inkludert eventuelle gebyr/leveringsgebyr og avgifter. 

 

Betaling utføres direkte gjennom vår til enhver tid eksterne leverandører av betalingstjenester på internett. Kreditt- eller debetkort som benyttes ved betaling, kan Fixit eller Forhandler reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag tjenesten eller varen er levert/sendt.    

 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen din utstedt ved forsendelse av varen eller etter gjennomført tjeneste hos Forhandler. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

 

Fixit forbeholder seg retten til å kansellere hele eller deler av kjøpet dersom det avdekkes avvik på lager eller hos underleverandører, eventuelt at produktet du har kjøpt er utsolgt. Dersom en slik situasjon oppstår vil du motta en melding fra Fixit eller Forhandler sammen med eventuell informasjon om andre produkter som Fixit eller Forhandler kan tilby i stedet. Du kan alltid velge å få refundert kjøpesummen som er betalt fremfor å kjøpe et annet produkt. Hvis du velger å kjøpe et alternativt produkt skal eventuelle avvik mellom betalt kjøpesum og kjøpesum for alternativt produkt kompenseres enten ved refusjon til deg eller innbetaling fra deg.   

 

6.5 Levering av fysiske produkter  

Eventuelle gebyrer for levering vil bli presentert før betaling gjennomføres.  

Fysisk levering hos bestillingstjenester fra Fixit eller Forhandler foretas gjennom en av våre følgende leverandører: 

  • Postnord 
  • Posten/Bring

Postutsendelse utføres kun til adresser i Norge med forventet levering ca 3–4 virkedager med mindre annet er opplyst gjennom kjøps- og avtaleprosessen.    

Dersom pakkesporing ikke er del av leveranse, vil forventet levering være ca. 6 dager hvis ikke annet er opplyst gjennom kjøps- og avtaleprosessen.  

Forventet leveringstid er alltid å anse som veiledende. 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Forhandler levere varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg. Varen skal leveres til din oppgitte adresse med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

6.6 Levering av elektroniske produkter 

Levering av elektroniske produkter skjer ved utsendelse av SMS, etter oppgitt leveringstid i bestillings-prosessen.  

SMS levering hos bestillingstjenester fra Fixit foretas gjennom en av våre følgende leverandører: 

  • Sinch (hovedleverandør)
  • ViaNett

 

6.7 Angrerett 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varer i henhold til angrerettloven.

 

Du må gi Forhandler melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Forhandler ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Forhandler uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Du dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller Forhandler har unnlatt å opplyse om at du skal dekke returkostnadene. Forhandler kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

 

Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Forhandler er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Forhandler fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten. Forhandler har rett til å holde tilbake betalingen til Forhandler har mottatt varene fra deg, eller til du har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake. Du kan sende skjemaet i både fysisk og elektronisk format. (På denne linken https://fixit.no/bedrift/fixitno-gavekort/gavekort-angrerettskjema/ finner du skjema for Fixit.no gavekort og link i bunnen av siden til et generelt skjema som kan brukes for alt annet).

 

Elektronisk angerettsskjema er tilgjengelig på din side via Fixit.no og kan lastes ned som pdf for fysisk utskrift.  

Returadresse til Fixit er:
Vitec Fixit Systemer AS
Bradbenken 1
5003 Bergen

 

Dersom du skal returnere dette til en forhandler bruker du adressen oppgitt på forhandlerens bestillingsside på fixit.no.

 

Fixit eller forhandler vil særskilt spesifisere dersom elektronisk retur av produktet sammen med utfylt angrerettskjema tillates.  

 

6.8 Reklamasjon 

Eventuelle reklamasjoner kan fremsettes elektronisk på din side via brukerkonto på bestillingstjenester fra Fixit. Dersom Fixit ønsker å kontroller produktet som er omfattet av reklamasjonen, skal produktet sendes til: 

Vitec Fixit Systemer AS 
Bradbenken 1
5003 Bergen 

 

Dersom produktet er levert av en forhandler som bruker Fixit skal det sendes til adressen som er oppgitt på forhandleren i Fixit.no.

 

Dersom det foreligger en mangel ved produktet som forhandler er ansvarlig for, vil forhandler enten omlevere eller reparere produktet. Dette med mindre kjøper krever og er berettiget til å heve kjøpet.  

 

6.9 Support og tilgjengelighet 

For generelle henvendelser eller spørsmål vedrørende reklamasjon eller angrerett, er vår kundesupport tilgjengelig via kontaktskjema på Fixit.no eller mail support@fixit.no. Vi håndterer kundehenvendelser på hverdager innenfor normal kontortid.   

 

Dersom du har spørsmål til en forhandler finner du kontakt informasjon til hver enkelt forhandler inne på forhandlers side på Fixit.no.

 

6.10 Risiko for varen

Risikoen for varen går over på deg når du, eller din representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.5 og 6.6.

 

 
 

6.11 Avtalebrudd

Dersom du har opprettet en avtale med en forhandler og bryter avtalevilkårene. Enten ved å ikke møte til avtalen eller endre avtalen etter siste avbestillingsfrist kan forhandler sende ut et bruddgebyr til deg. Bruddgebyret beregnes etter vilkår godtatt ved bestilling. 

Dersom du mener gebyret du mottar ikke er riktig må du kontakte forhandler som har utsendt gebyret til deg direkte. Du finner kontakt informasjon på forhandleren sin bestillingsside på fixit.no.

Om gebyr ikke blir gjort opp, forbeholder Fixit seg retten til å blokkere ytterligere bestillinger fra din brukerprofil frem til gebyret er gjort opp. Dette kan gjøres sammen med opprettelse av ny avtale med samme forhandler eller for seg selv slik som beskrevet i meldingen du mottok fra forhandler.

 

7. Særlige vilkår for kjøp og bruk av Fixit.no gavekort 

7.1 Kjøpsvilkår  

Fixit.no gavekort kan utelukkende kjøpes direkte på Fixit.no fra Fixit som selger. Du som kjøper må opprette egen brukerkonto før kjøp av Fixit.no gavekort. 

 

Ved kjøp av Fixit.no gavekort skal navn på kortinnehaver som er berettiget til å bruke gavekortet sammen med en eventuell personlig melding, og navn og leveringsadresse som skal benyttes ved levering av Fixit.no gavekortet, oppgis.  

 

Priser samt metode og vilkår for levering er betinget av de valg du som kjøper gjør i bestilling- og avtaleprosessen forut for at kjøpet gjennomføres. Blant annet gjelder dette innpakning, innholdet i personlig melding og hvorvidt leveransen skal skje fysisk eller elektronisk.  

 

Fixit har ikke ansvar for eventuelle feil som skyldes kjøpers feilvalg eller stavefeil i bestillings- og avtaleprosessen.   

 

Med mindre kjøpet er unntatt angrerett har du alltid rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Det er kun kjøper som kan benytte angreretten. Ved aktivering av Fixit.no gavekort bortfaller angreretten.   

 

7.2 Levering av Fixit.no gavekort 

Fysisk levering er gjennomført når kjøper, kortinnehaver eller annen representant for kjøper har mottatt Fixit.no gavekortet på den leveringsadresse som er oppgitt under bestillings- og avtaleprosessen. Dersom bestillingen består av flere pakker eller produkter vil leveransen være gjennomført når komplett bestilling er mottatt. 

 

Elektronisk levering av Fixit.no gavekort skjer til den den epostadresse som er oppgitt av kjøper under bestillings- og avtaleprosessen.    

 

7.3 Aktivering av Fixit.no gavekort

Før gavekort kan benyttes må Fixit.no gavekort aktiveres.  

Kortinnehaveren er den som aktiverer Fixit.no gavekortet. Kun kortinnehaver er berettiget til å bruke Fixit.no gavekort.  

 

Aktivering skjer ved å fylle ut elektronisk skjema med den ID som er oppgitt under bestillings- og avtaleprosessen. Kortinnehaver bekrefter aktiveringen ved med SMS og aksept av vilkår.  

 

Fixit.no gavekortet vil være klart for bruk umiddelbart etter aktivering. Kortinnehaver har alltid ansvaret for at Fixit.no gavekort oppbevares og sikres slik at det ikke går tapt eller skades. Videre er det alltid kortinnehavers ansvar å sørge for at andre ikke får tilgang til eller benytter gavekortet.  

 

Ved aktivering av Fixit.no gavekort bortfaller kjøper sin angrerett. 

 

7.4 Bruk av Fixit.no gavekort 

Fixit.no gavekort kan benyttes helt eller delvis ved kjøp av tjenester og produkter hos Forhandlere som er tilknyttet Fixit.no.  

Overfor Forhandlere kan gavekortet benyttes ved Forhandlerens fysiske lokasjon. Enten direkte eller ved at tjenesten eller produktet på forhånd er bestilt hos Forhandleren på Fixit.no. 

 

Fixit tar forbehold om at hvilke Forhandlere som til enhver tid er tilknyttet Fixit.no kan endre seg. Du kan til enhver tid få oversikt over hvilke Forhandlere som er tilknyttet Fixit.no ved å bruke søkefeltet på Fixit.no.   

 

Fixit.no gavekort kan ikke benyttes ved kjøp av produkter fra Fixit på Fixit.no.  

Fixit har ikke reklamasjonsansvar for tjenester og produkter som kjøpes av Forhandleren ved bruk av Fixit.no gavekort. Eventuelle reklamasjonskrav må fremmes mot den Forhandleren som har solgt tjenesten eller produktet. Fixit.no gavekort er ikke et kredittkort, bankkort eller debetkort og kan ikke byttes mot kontanter. Betaling kan ikke gjennomføres dersom transaksjonsbeløpet er høyere enn disponibelt beløp på gavekortet. 

 

Kortinnehaver som har opprettet brukerkonto på Fixit.no kan til enhver tid finne relevant informasjon om bruk av Fixit.no gavekort på «Min side». Slike informasjon kan f.eks være disponibelt beløp og utløpsdato.  

 

Det anbefales at kortinnehaver ved fylte 18 år oppretter egen brukerkonto på Fixit.no for å få tilgang til «Min side» på Fixit.no. 

 

7.5 Utløp av Fixit.no gavekort 

Fixit.no gavekort utløper 12 måneder etter kjøpsdato. Disponibelt beløp som ikke er benyttet ved utløpet av gavekortet refunderes ikke. 

 

7.6 Tapte, skadede eller stjålne Fixit.no gavekort 

Fixit.no gavekort som er tapt, skadet eller stjålet erstattes ikke med nytt kort. Kortinnehaver vil ha elektronisk tilgang til alle aktiverte Fixit.no gavekort via «Min side» på Fixit.no som fremdeles kan benyttes. For å sperre Fixit.no gavekort skal kortinnehaver ta kontakt gjennom å benytte kontaktskjema via «Min side» på Fixit.no eller sende en e-post til support@fixit.no 

 

8. Forsinkelse og manglende levering - dine rettigheter og frist for å melde krav

Dersom forhandleren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

8.1 Oppfyllelse

Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som forhandleren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for forhandler at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at forhandleren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse.

 

Du taper din rett til å kreve oppfyllelse om du venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

8.2 Heving

Dersom forhandler ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal du oppfordre forhandler til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom forhandler ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet.

 

Du kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis forhandler nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom du har underrettet forhandler om at leveringstidspunktet er avgjørende.

 

Leveres tingen etter tilleggsfristen du har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at du fikk vite om leveringen.

 

8.3 Erstatning

Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom forhandleren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor forhandlerens kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

9. Kundeforhold, brukerkonto og passord 

Ved å opprette brukerkonto på bestillingstjenester fra Fixit får du tilgang «Min side» der du kan administrere og få informasjon knyttet til dine inngåtte avtaler, spesifikke bruk, kundehistorikk, som f.eks tidligere besøk, bestillinger/adgang til avbestillinger (angrerett) og hvilke personopplysninger som er lagret om deg.  

 

I tillegg kan du få tilgang til kundefordeler, konkurranser og andre kampanjer. Dersom du har avgitt nødvendige samtykker kan du også motta nyhetsbrev og tilbud m.m.  

Ved opprettelse av et kundeforhold og/eller brukerkonto på bestillingstjenester fra Fixit vil du motta en engangskode på SMS. Vi støtter kun norske telefonnummer. Deretter fastsetter du et nytt og personlig passord og fullfører registreringsprosessen på Fixit.no.  

 

Du er ansvarlig for å holde passordet til kontoen hemmelig, og ansvarlig for alle aktiviteter som finner sted under ditt passord eller på din konto. Vi har ikke ansvar for å kontrollere enhver identitet til personer som bruker bestillingstjenester fra Fixit, og vil ikke være ansvarlig dersom ditt passord eller din konto brukes av noen andre. 

 

Når du bestiller eller kjøper tjenester hos en Forhandler gjennom fixit.no eller direkte hos forhandler som bruker Fixit bookingtjenesten registreres du som kunde hos Forhandleren slik at profilen din fra Fixit.no blir knyttet som kunde hos Forhandleren. Ved bestilling manuelt hos forhandler knyttet til Fixit må du oppgi ditt fulle mobilnummer for at forhandler skal kunne registrere kjøpet på deg. Når du har gjennomført et kjøp hos en forhandler med din Fixit profil vil du finne igjen kjøpet på «Min side» samt du vil her finne egne samtykker for kommunikasjon for den forhandleren du nå er knyttet mot. Ved kjøp av produkter fra Fixit registreres du kun som kunde hos Fixit.

 

Du kan selv kreve dine kundeopplysninger som er registrert i Fixit slettet. Dette gjør du ved å gå inn på «min side». Her kan du selv slette dine registrerte kundeopplysninger. Eventuelt kan du kreve kundeopplysningene slettet ved å ta kontakt med kundesupport hos Fixit. Kundeforholdet eller kundeopplysninger registrert hos Forhandlere som du har bestilt tjenester og/eller produkter hos, kan også kreves slettet ved å ta kontakt med den aktuelle Forhandleren. (Forskjellen her er at når du sletter selv sletter du profilen din, men når du ber en forhandler slette deg, vil de kun ha tilgang til å slette data de har lagret om deg. Slik at da vil du fortsatt ha profilen din men historikken fra den forhandleren blir slettet.)

 

10. Informasjonskapsler 

Fixit benytter informasjonskapsler for at du skal få en god brukeropplevelse. En informasjonskapsel er informasjon som lagres på din datamaskin av din nettleser. Vi bruker informasjonskapsel for å huske dine innstillinger og preferanser, for å spore ytelsen(e) til Fixit for å vise annonser som avhenger av dine interesser. Informasjonskapsler registrerer ikke personlig informasjon som er spesifikk for deg. 

Dersom du ikke ønsker å bruke informasjonskapsler kan du blokkere disse i din nettleser. 

 

11. Retningslinjer for personvern 

Bestillingstjenester fra Fixit behandler dine personopplysninger, og er forpliktet til å følge til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, slik den er definert iht. personvernloven, personvernforordningen (GDPR) og tilhørende forskrifter.   

 

Ved å akseptere «Vilkår for bruk» av bestillingstjenester fra Fixit, aksepterer du våre retningslinjer for personvern («Personvernerklæringen») denne finner du her.

 

Personvernerklæringen inneholder oppdatert informasjon om hvordan bestillingstjenester fra Fixit registrerer og bruker dine personopplysninger, informasjon om dine rettigheter, samt annen viktig informasjon om personvern, sikkerhetsrutiner og retningslinjer. 

Ved å signere «Vilkår for bruk», aksepterer du samtidig at du har lest og gjort deg kjent med og forstått Personvernerklæringen.  

 

12. Brukeratferd 

Du samtykker til ikke å benytte bestillingstjenester fra Fixit til: (a) å skade mindreårige på noen som helst måte; (b) å gripe inn i eller forstyrre andres bruk av bestillingstjenester fra Fixit samt programvare, serverne eller nettverkene forbundet med bestillingstjenester fra Fixit, eller unnlate å etterkomme noen krav, prosedyrer, retningslinjer eller regler for nettverk forbundet med bestillingstjenester fra Fixit; (c) med eller uten hensikt å bryte gjeldende lover eller forskrifter inkludert; (d) utdrag, innsamling, behandling, sammenstilling eller lagring av personopplysninger om andre brukere; eller (e) å reprodusere, ettergjøre, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen deler av bestillingstjenester fra Fixit eller tjenestene eller produktene som formidles på bestillingstjenester fra Fixit for kommersielle formål. 

Du samtykker til ikke å laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte overføre: (a) innhold som er usant, uriktig, ulovlig, skadelig, truende, voldelig, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, som innebærer en invadering av andres privatliv, hatefullt, eller som på annen måte nedverdiger eller krenker et individ eller en gruppe individer på grunnlag av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming; (b) innhold som krenker et hvilket som helst patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører en annen part; (c) uoppfordret eller uautorisert reklame, promoteringsmateriell, «søppelpost», «kjedebrev», «pyramidespill» eller andre former for anmodninger, med unntak av de områder som er angitt for slike formål; eller (d) materiell som inneholder programvarevirus eller annen datamaskinkode, filer eller programmer som er laget for å forstyrre, skade, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til en hvilken som helst programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr. 

 

13. Barns bruk av bestillingstjenester fra Fixit

Bestillingstjenester fra Fixit er ikke beregnet for tilgang eller bruk av personer under 18 år. Hvis du er under 18 år, kan du ikke opprette brukerkonto eller på annen måte bruke bestillingstjenester fra Fixit. Vi har rett til å blokkere eller terminere din tilgang til bestillingstjenester fra Fixit dersom vi blir oppmerksomme på at du er under 18 år. 

 

14. Innhold publisert av deg 

Du aksepterer at du er ansvarlig for all informasjon, opplysninger, tekst, programvare, fotografier, grafikk, video, beskjeder og annet materiale («Brukerinnhold»), uavhengig av om det er publisert offentlig eller sendt privat, som du laster opp, publiserer, sender på e-post eller på annen måte overfører via bestillingstjenester fra Fixit. 

Vi skal ha rett (men ikke plikt) til etter eget skjønn å avvise, flytte eller fjerne ethvert Brukerinnhold, kundeforhold eller brukerkonto som er tilgjengelig via bestillingstjenester fra Fixit, som krenker disse «Vilkår for bruk», eller som det for øvrig er grunn til å motsette seg. 

 

15. Ansvar for nettsideinnhold gitt eller publisert av Forhandlere eller samarbeidspartnere 

Bestillingstjenester fra Fixit kan tilby produktbeskrivelser, prisinformasjon, kommentarer, brukeranmeldelser og annet innhold («Nettsideinnhold») med hensyn til tjenester og produkter uavhengig av om disse tilbys av Forhandlerne eller ikke. Nettsideinnhold er utelukkende for informative formål.  

 

Vi vil gjøre alt vi kan for å tilby deg den siste og mest oppdaterte informasjon og opplysninger som er mulig, herunder priser, vedrørende tjenestene og produktene som formidles på bestillingstjenester fra Fixit.  

 

Vi innestår ikke for at Nettsideinnhold, uavhengig av om slik informasjon er gitt av Forhandlere eller andre samarbeidspartnere, er korrekte.  

 

Selv om Fixit gjør alle rimelige anstrengelser for å rette feil eller unnlatelser så snart som praktisk mulig etter at vi har blitt gjort oppmerksom på dem, garanterer vi ikke at det ikke finnes feil eller mangler ved Websideinnholdet, og har således ikke noe ansvar for feil eller unøyaktigheter i Nettsideinnhold. Dette gjelder med mindre opplysningene er gitt direkte eller på vegne av Fixit i forbindelse med kjøp av produkter direkte fra Fixit.   

 

16. Tilgang til bestillingstjenester fra Fixit.  

Selv om vi forsøker å sørge for at bestillingstjenester fra Fixit er tilgjengelig og i operativ tilstand, kan vi ikke garantere dette. Tilgang til bestillingstjenester fra Fixit kan bli stoppet midlertidig og uten varsel i tilfeller av systemsvikt, vedlikehold, reparasjoner eller av andre årsaker.  

 

17. Ansvar for informasjon og opplysninger  

Informasjon om tjenestene og produktene som formidles på bestillingstjenester fra Fixit er innhentet fra Forhandlerne. I tillegg kan Forhandlerne hvor du er registrert som kunde formidle informasjon direkte til deg gjennom bestillingstjenester fra Fixit, epost, SMS eller i etterkant av en bestilling ved at handelen gjennomføres på Forhandlerens forretningssted.  

Fixit har ikke ansvar for feil eller unøyaktigheter i informasjon eller opplysninger som formidles direkte fra Forhandlerne enten via bestillingstjenester fra Fixit, epost, sms eller på annen måte.   

For det tilfelle det er avvik mellom informasjon og opplysninger som oppgis på bestillingstjenester fra Fixit eller formidles til deg gjennom bestillingstjenester fra Fixit, og det som oppgis direkte av Forhandlerne overfor deg, vil sistnevnte gå foran. Vi oppfordrer deg alltid om å be Forhandlerne bekrefte pris, tidspunkt, geografisk lokasjon samt øvrige betingelser før en handel basert på bestilling foretatt gjennom bestillingstjenester fra Fixit gjennomføres. 

 

18. Endringer på bestillingstjenester fra Fixit

Vi forbeholder oss til enhver tid retten til midlertidig eller permanent å endre, tilpasse eller avvikle bestillingstjenester fra Fixit, tjenestene og produktene som tilbys av Forhandlerne, formidle nye tjenester og produkter, eller knytte oss til nye Forhandlere eller avslutte samarbeidet med Forhandlere med eller uten varsel.  

 

19. Terminering 

Du samtykker i at Fixit etter eget skjønn kan terminere din brukerkonto og ditt passord på bestillingstjenester fra Fixit, samt flytte og fjerne ethvert innhold på bestillingstjenester fra Fixit.  

Vi kan også etter eget skjønn og til enhver tid slutte å formidle alle eller enkelte av tjenestene og produktene som tilbys på bestillingstjenester fra Fixit.  

 

20. Lenker/ eksternt innhold 

Fixit, Forhandlere eller andre tredjeparter kan gjøre lenker til andre internettsider tilgjengelige på bestillingstjenester fra Fixit.   

Ettersom vi ikke har noen kontroll over innholdet på slike nettsider, samtykker du til at vi ikke på noen måte kan holdes ansvarlig for tilgjengeligheten eller innholdet til slike eksterne internettsider. Vi verken anbefaler eller er ansvarlige for noe innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike eksterne sider eller ressurser. 

Videre aksepterer du at Fixit ikke skal holdes ansvarlig for tap forårsaket av direkte eller indirekte bruk av slike linker og eksterne internettsider. Fixit kan heller ikke holdes ansvarlig for innhold, produkt eller tjenester som er tilgjengelig på eller gjennom noen slike lenker og eksterne internettsider.  

I tillegg aksepterer du at Fixit ikke er part i noen avtale, transaksjon eller handel som du inngår med en tredjepart gjennom slike eksterne internettsider, og du samtykker i at du ikke vil involvere oss i noen tvist mellom deg og en hvilken som helst tredjepart. 

 

21. Immaterielle rettigheter. 

Fixit, Fixit.no og andre av Fixit logoer, produkt- og tjenestenavn eller forretningskjennetegn er varemerker tilhørende Fixit uavhengig av om disse er registrert eller ikke. For øvrig eier Fixit alt innhold på Fixit.no.  

Din bruk av bestillingstjenester fra Fixit og dets innhold gir deg ikke eierskap eller andre rettigheter til Fixit, Fixit.no, innholdet på Fixit.no eller øvrige immaterielle rettigheter som vi eier eller på annen måte besitter. Dette inkluderer også, men er ikke begrenset til varemerker, logoer, design, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer og tekst eller immaterielle rettigheter som eies eller besittes av Forhandlere, eksterne samarbeidsparter tredjeparter eller andre tredjeparter.  

Du samtykker til ikke på noen som helst måte å vise, bruke eller på annen måte utnytte immaterielle rettigheter som eies eller på annen måte besittes av Fixit.  

Du kan heller ikke kopiere, reprodusere, publisere på ny, laste ned, publisere, kringkaste, ta opp, overføre, utnytte kommersielt, redigere, formidle til allmennheten eller distribuere på noen som helst måte innholdet på Fixit.no. Dette omfatter også datamaskinkoder og andre elementer m.m som inngår i bestillingstjenester fra Fixit.   

 

22. Våre rettslige forpliktelser og ansvarsbegrensninger 

Vi garanterer ikke for at bestillingstjenester fra Fixit vil være kompatibel med den hardware eller software du bruker. Vi er ikke ansvarlige for skader, virus eller koder som kan skade PC utstyr, software, data eller eiendom som er et resultat av din bruk av bestillingstjenester fra Fixit.  

Vi påtar oss ikke noe ansvar for skade på ditt datasystem eller tap av opplysninger som oppstår som følge av din bruk av bestillingstjenester fra Fixit, og vi kan ikke garantere at filer som du laster ned er fri for virus, kontaminering eller destruktive egenskaper. 

 

23. Varsel 

Varsel til deg kan bli sendt enten via SMS, e-post eller via ordinær post. Tjenestene kan også gi varsel om endringer i «Vilkår for bruk» eller andre forhold ved å overbringe meldinger eller linker. 

 

24. Tvister og valg av verneting 

For det tilfelle at det skulle oppstå en tvist mellom deg og oss angående disse «Vilkår for bruk», kommer norsk rett til anvendelse på forholdet. I første omgang skal det etterstrebes av begge parter å sammen finne en løsning på tvisten. Dersom det ikke er mulig å komme til en overenstemmelse kan tvisten bringes til forbrukerrådet som kan prosessere tvistesaken mellom deg og Fixit eller en av forhandlerne som bruker Fixit. https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

 

Eventuelle tvister som forblir uløste skal avgjøres av norske domstoler. Du samtykker til Bergen tingrett som riktig verneting ved enhver tvist som direkte eller indirekte knytter seg til innholdet eller forståelsen av denne Avtalen.