Involverer de ansatte i salongens nøkkeltall

Glød har tre nydelige salonger som alle tilbyr frisør- og velværebehandlinger. Eier, Therese Kjellvik, har bygget et faglig miljø som gir de ansatte et felleskap og eierskap ved å motivere og inkludere de ansatte i salongens nøkkeltall.

Tekst: Cecilie Hagelin Nybø

Når vi snakker med Therese møter vi en positiv og sprudlende dame. En dame med en inkluderende visjon der kunnskap er grunnmuren for å lykkes. I Therese sine salonger ønskes alle kunder velkommen til en rolig og avslappende atmosfære, hvor de kan unne seg selv en pause i hverdagen, med seg selv i fokus. De ansatte skal med trygghet og tydelighet guide dem gjennom hele besøket i salongen.  

Første steg i å skape en god kundeopplevelse i salongene er å ha alle de ansatte med seg på reisen. For Therese er intern kommunikasjon helt avgjørende og derfor benytter hun rapporter og nøkkeltall som et fast ukentlig innslag til sine ansatte.  

– Jeg har jobbet som leder i ulike systemer tidligere og vet at hvis du velger ut noen målbare fokusområder gir det gode resultater for hele salongen og for de ansatte. Har man mange ansatte er dette en ryddig måte å følge opp hver enkelt og man kan sette mål og gi råd på de områdene som trenger mer oppfølging.   

 

"Kunnskap er grunnmuren for å lykkes!"

De sanne fakta 

Therese har alltid jobbet med rapporter og vært opptatt av å bruke tall og fakta for å sikre driften.

– Fakta lyver aldri, og det viser hvilken retning vi går og om vi når målene våre. Med bruk av rapporter kan vi som ledere gi gode tilbakemeldinger til våre ansatte. Og effekten er tydelig: Vi får en sunn og stabil drift der både ansatte og ledere vet hvordan vi ligger an og hva vi skal fokusere på. Vi klarer rett og slett å få til raskere endringer og bedre resultater. 

Dette skaper trygghet og samhold, godt arbeidsmiljø og øker den faglige kunnskapen og også forståelsen rundt drift. Når alt er informert og tydeliggjort blir en mer selvsikker. Dette gjør deg som regel til en dyktigere fagperson fordi du bruker tiden din på det du faktisk skal gjøre.  

– Vi er veldig opptatt av å forholde oss til tall som ferskvare så man kan ha kontroll og gjøre endringer i tide. Det er det rapportene er for meg, konkluderer Therese. 

 

Med bruk av rapporter kan vi som ledere gi gode tilbakemeldinger til våre ansatte.

Rapporter gir bedre forståelse for salongens drift. De gjør det lettere å planlegge, tilrettelegge og gir eierskap til hverdagen.

Ukentlige mål

Therese forteller om hvordan hennes daglige ledere på salongene aktivt bruker rapporter og nøkkeltall på sine ukesmøter.  

– Vi har etablert faste og gode rutiner. Hver søndag tar jeg ut rapportene med nøkkeltall samlet for hver avdeling og ned på hver enkelt ansatt. Dette blir fokusområdet på mandagsmøter med de ansatte. Rapportene legges ut på interngrupper i forkant og er tilgjengelig for alle.  

For Therese gir nøkkeltallsrapportene full oversikt over hvordan uken har gått og hva som bør være fokusområde kommende uke. Det er realistiske mål satt ut fra erfaring. De ansatte jobber mot felles mål, men også mot egne tall. Hva er bra? Hva går dårlig? Hvor må ha mer fokus? Disse tallene er de sanne fakta og gode råd sitter løst fra både ledelsen og kollegaer. Med erfaring løfter de hverandre opp og motiveres til en ny uke hvor de gjør eierskap til egen vinning. 

Vi foretrekker ukesmøter. Da får ansatte sjanse til å hente seg inn dersom noen ligger bak. Det er vanskeligere om man kun rapporterer pr. måned. 

 

Åpenhet og kommunikasjon gjør oss bedre

Hvordan opplever de ansatte bruk av rapporter?

– Min klare oppfatning er at de blir tryggere av det. Helt fra rekrutteringsprosessen er vi tydelig på forventninger og hvordan vi jobber. Åpenhet og kommunikasjon rundt salongens økonomi og nøkkeltall gjør at alle er kjent med driften av salongen og hvilke resultater vi skaper. Det blir så tydelig hvordan alt påvirker hverandre. De ansatte blir mer bevisste på hva ting koster og hvordan vi best øker inntjeningen.  

– Vi involverer ansatte i målene og planene. Det gjør oss mer samlet som et team. De føler større eierskap og stolthet når vi lykkes. Når de ansatte er motivert og når sine mål betyr det at driften er lønnsom. Når de ansatte har det bra, reflekterer de fornøyde kunder. Kundetilfredsheten kan igjen måles i rapportene, så man kan raskt se hvor ting må endres.

Tips til bruk av rapporter

Det første du bør gjøre er å velge en fast dag eller dato hvor du leser av de samme tallene. Deretter henter du ut nøkkeltall du ønsker å fokusere på (eks. rebooking, omsetning pr time, produktsalg). Ha en fast dag i uken der du går igjennom rapportene med de ansatte og del dine erfaringer. Gi innspill til tiltak den enkelte kan gjøre for å bli bedre og oppfordre de ansatte til å gi tips og råd seg imellom for å oppnå sine mål. Slik når man felles mål, sammen. Er du kunde i Fixit? Da kan du enkelt hente ut rapporter på FixitOnline.

Hent ut rapporter her