Daglig leder Arild Andresen hos Studio Classic. Foto: Studio Classic.

Daglig leder Arild Andresen hos Studio Classic (foto: Studio Classic)

Innfører Fair Pay: Kan transformere hele skjønnhets-sektoren

I en bransje hvor hver time teller, møter salonger det stadig tilbakevendende problemet med kunder som ikke møter opp til sine avtaler eller avbestiller for sent. Med et anslått årlig tap på 500 millioner kroner, er Fair Pay et viktig skritt i kampen mot å redusere antall «ikke møtt» i bransjen.

Tekst: Janne Vibeke Rosenberg, markedssjefene.no

En av salongene som brenner for Fair Pay og ny bransjestandard, er Studio Classic.
– For å unngå tap av inntekter er det viktig at vi opprettholder effektive kommunikasjonslinjer med våre kunder, slik at avtaler kan ombookes eller avbestilles i god tid. Dette tillater oss å optimalisere vår timeplanlegging og sikre at frisørene våre ikke går glipp av fortjent inntekt, sier eier og daglig leder Arild Andresen. Løsningen har gjort det mulig for salongen å redusere antallet «ikke møtt», noe som har bidratt til en mer stabil og forutsigbar inntekt.

Integrert i salongens systemer

Fair Pay skiller seg ut ved sin sømløse integrasjon i salongenes eksisterende systemer, som kassesystem, SMS-tjeneste, bookingsystem, og digitale betalingsløsninger. Dette betyr automatisk håndtering av vilkår, registrering av «ikke møtt», betaling av gebyr, og enkel sporing av kundelojalitet. Dermed elimineres tidkrevende oppgaver knyttet til håndtering av «ikke møtt» og sikrer at tapte inntekter blir kompensert.

Fra kundens perspektiv introduserer Fair Pay et element av ansvarlighet.
– Ved å implementere gebyrer for «ikke møtt», ønsker vi å fremme ansvarlighet slik at dette ikke blir et gjentagende problem. Dette bidrar vi til å skape et mer økonomisk stabilt og godt miljø for vår frisørsalong, samt en kundegruppe som møter til timen sin, sier Andresen.

Størstedelen av våre kunder viser forståelse for denne praksisen, som har vært en del av vår drift siden 1994.

Bildet viser eksempel på timebekreftelse med tydelige avbestillingsvilkår

Viktig med tydelig kommunikasjon

Studio Classic har investert betydelige ressurser i å informere om deres bestillings- og avbestillingsvilkår, samt deres håndtering av uteblivelser. – Dette har bidratt til at kundene er godt informerte om våre retningslinjer fra starten, noe som igjen har motivert dem til å overholde sine avtaler, forteller Andresen. Bildet viser eksempel på timebekreftelse med tydelige avbestillingsvilkår.

Bildet viser eksempel på timebekreftelse med tydelige avbestillingsvilkår

Takket være full støtte fra de ansatte, har implementeringen av gebyr for de som ikke møter opp, vært en sømløs prosess.
– De ansatte har sett viktigheten av dette tiltaket for å beskytte både deres egne og salongens økonomiske interesser, sier han. Strategien med å ikke tilby ny time til kunder som ikke oppfyller sine forpliktelser, har vist seg å være effektiv for å opprettholde en kundebase som verdsetter salongens tid og tjenester.

– Bidrar til kulturendring

Andresen mener Fair Pay representerer et betydelig fremskritt for å redusere antall antall «ikke møtt» i frisørbransjen.
– Dette systemet, som automatisk sender ut en SMS med bekreftelse av timebestillingen samt informasjon om potensielle gebyrer ved uteblivelse eller for sen avbestilling, spiller en nøkkelrolle i å oppdra og motivere kunder til å prioritere sine avtaler. En slik tilnærming ikke bare minner kundene på deres ansvar, men bidrar også til å starte en kultur som viser respekt og ansvarlighet for frisørene og tiden de har reservert, understreker han.

Han tror Fair Pay har potensialet til å transformere ikke bare frisørbransjen, men hele skjønnhetssektoren ved å forene aktørene rundt en felles praksis som kan redusere de betydelige økonomiske tapene bransjen lider hvert år på grunn av «ikke møtt».

Ved å standardisere denne praksisen, kan bransjen som helhet oppnå en mer stabil og forutsigbar inntektsstrøm, samtidig som den opprettholder en høy standard av kundeservice og respekt for både kundenes og frisørenes tid.

Sammen kan vi etabler en bransjestandard for «ikke møtt»

Med Fair Pay har Fixit utviklet en løsning som synliggjør og løser dette problemet gjennom tydelige avbestillingsvilkår og effektiv innkreving av gebyr. En ny praksis for en mer rettferdig handel og tydelige. Bli med og etabler en ny bransjestandard!

Les mer om Fair Pay her