Elektronisk journal

Fixit tilbyr en egen journal som tilfredsstiller behovene til fotterapeuter og annet helsepersonell, som har behov og plikt til å benytte elektronisk journal.

Journalen gir deg alt på ett sted, og gjør det enkelt å laste opp bilder for å måle progresjon eller journalføre informasjon. Bilder kan lastes opp med en mobiltelefon eller nettbrett, og du kan markere tegn i bildet med tilhørende kommentarer. Du kan også velge blant allerede eksisterende standardbilder, og benytte profesjonelle medisinske ikoner og symboler når du registrerer opplysninger om pasienten. 

Hensynet til personvern og sikker lagring av helseopplysninger i journalen er selvsagt oppfylt.

Har du spørsmål om Fixit?

Få et tilbud