Hvordan har bransjen klart seg etter pandemien?

Dette er en bransjerapport for 2. tertial 2021 av Tveit Regnskap og tar for seg nøkkeltall for norske frisør- og velværesalonger. Målet med rapporten er å se på hvordan frisør- og velværebransjen har utviklet seg de siste årene, og hvilke økonomiske effekter nedstegningen og pandemien har hatt på bransjen. Vi håper rapporten kan gi din salong kunnskap om viktige nøkkeltall for effektiv salongdrift.

Bakgrunn og datakilde: Data er hentet fra frisør- og velværesalonger i porteføljen til Tveit Regnskap. I vår analyse har vi delt året inn i tertial (4 mnd. gruppering). Da vil påske komme i 1. tertial hvert år og mai/sommerdag vil være likt hvert år.

Utvikling i omsetning

En trenger ikke være økonom for å vite at inntektene må være større enn kostnadene for å få et godt resultat. De fleste salonger vet også at inntektene skapes ved en god kundebase (etterspørsel) som er villig til å betale for seg (pris). Hvor god en er til å skape en solid kundebase avhenger jo selvsagt av menneskene som jobber i salongen, hvor en er lokalisert og hvor kjent en er i markedet. Vi har sett litt på ulike nøkkeltall som kan være til hjelp for deg i ditt arbeid med salongen. Under ser du utviklingen i omsetning fra januar 2019 til i dag.

Utvikling i omsetning

Grafen viser utvikling i omsetning fra januar 2019 til i dag.

Fantastisk innhenting ved gjenåpning

Nedstengningen i mars 2020 fikk selvsagt store konsekvenser for inntektene i andre tertial 2020, og nedgang i omsetning sammenlignet med første tertial 2019 ble 28%. 6 uker uten omsetning skulle tilsi et kalkulert fall på 33%, men siste uken i april 2020 tror vi utgjorde et par ukers omsetning for mange salonger. Det som er interessant å se er at omsetningen i andre tertial 2020 ble høyere enn andre tertial 2019, selv om dette var en sommer uten bryllup og feiringer. Andre tertial 2021 viser en svak nedgang fra 2020.

Det som er nokså stabilt er bruttofortjenesten (omsetning minus varekostnader). Denne ser ut til å være ca. 86% i snitt og beveger seg lite. Bruttofortjenesten på salgsvarer er i gjennomsnitt rundt 50%, men denne varierer mer fra periode til periode. Dette skyldes nok i stor grad at de fleste salonger ikke teller varer mer enn en gang per år og at varekjøp varierer litt i utakt med salget. Se figur 2 under.

Varekostnad i % av varekjøp

Figur 2

Personalkostnader og effektivitet

Den posten i regnskapet som påvirker resultatet mest er personalkostnader. Her er variasjonene svært store fra 67,6% i første tertial 2020 til 43,3% i andre tertial 2020. Her ser vi også store forskjeller mellom selskapene. Det interessante er at for noen av de salongene som går veldig bra, er lønn i prosent av omsetning ganske høy. Det betyr at øvrige driftskostnader er forholdsvis lave.

Dersom de ansatte opplever å få «sin del av kaken» vil de også ha større motivasjon for å stå på.

Det er forventet at en i perioder med lavere omsetning, vil salongen se utslag i personalkostnader i prosent av omsetning. Dette blir spesielt krevende i første tertial der en både har den dårlige omsetningen på etterjulsvinteren og lønnsansvar i påsken med få inntjeningsdager.

Personalkostnader

Figur 3

Sommeren 2020 skiller seg spesielt ut mht. lønn i prosent av inntekt. Etterslepet fra nedstengingen gav fulle ordrebøker for mange salonger og sammen med ferie medførte dette at effektiviteten ble mye høyrere i denne perioden. Det gav svært positive utslag på resultatet. Denne perioden er den mest lønnsomme i vårt utvalg. Det kan vi lære noe av.

Resultatutvikling

«Vårknipa» har bransjen kjent lenge, men det kan se ut som starten på 2021 ble litt tøffere enn et normalt år. 2020 ble preget av nedstengingen i mars/april, men hentet seg veldig fint inn ut over året. Total resultatgrad for selskapene vi har i vår portefølje i 2020 ligger på 5,7% mot 6,5% totalt for markedet. Dette er opp fra 3% i 2019. Vi ser at 2. tertial i 2021 ikke kommer i nærheten av det resultatet vi så i 2020 for samme periode.

Resultatgrad

Figur 4

Husleiekostnader og forhandlingsmakt

En størrelse som også er viktig for salongen er husleiekostnader. Det bør være en balanse mellom hvilket potensiale lokasjonen gir, og hvilken kostnad salongen betaler. Våre analyser viser at snittet for husleier ligger mellom 11 og 12% i normalperioder. Noen ligger ned mot 6%, men vi ser også tall opp mot 20%. Vi ville forventet at en attraktiv salong hadde større forhandlingsmakt enn en salong som omsetter mindre, men vi har ikke sikre holdepunkt for at dette er tilfellet. Vi finner heller ikke noen spesiell sammenheng i at store aktører får bedre betingelser enn små, det ville vi forventet. Her har kanskje bransjen en jobb å gjøre i forhandlinger med huseiere?

Bransjerapporten og analyser viser at bransjen har klart seg bra under pandemien, og at potensiale for en positiv utvikling er lovende. Det nytter å bruke tid på å se på kostnadsstrukturen, booking %, sykefravær og andre nøkkeltall.

Ønsker du nyttige tips og råd innen økonomi, regnskap og drift finner du flere artikler på Fixits blogg.

Skulle du trenge en personlig analyse av din salong kan du kontakte Marianne H. Aarbø, seniorrådgiver i Tveit Regnskap AS og bransjeansvarlig i for frisør- og velværebransjen.

 

Bransjerapporten er et samarbeid mellom:

Vitec Fixit Systemer

Fixit tilbyr komplett kasse- og kommunikasjonsløsninger for frisør- og velværesalonger. Helt siden 2001 har vi vært markedsledende, og jobber i partnerskap med våre kunder for å oppnå et felles mål om sunn salongdrift. Vi er opptatt av å gi våre kunder et konkurransefortrinn i sitt marked, og derfor er Fixit utviklet for og med salongene!

SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner

SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner tilbyr tjenester innen regnskap, rådgivning, lønn og personal. SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner tilbyr sine kunder bistand innen økonomisk analyse og gir konkrete råd til ulike tiltak for å øke lønnsomhet. Fixit sin skreddersydde regnskapsløsning for frisør- og velværesalonger er laget i samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner og Uni Economy.