Personvernerklæring

1. Innledning

Vi, Odin Systemer AS («FixIT»), tar personvernrettighetene til brukerne av Fixit.no på alvor og er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern.

Denne personvernpolicyen forklarer hvordan vi samler inn og benytter personopplysninger om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Ved å opprette kundeforhold gjennom å bestille tjenester og produkter og/eller opprette brukerkonto på Fixit.no samtykker du til bruk av dine personopplysninger (som definert nedenfor) i henhold til denne personvernerklæringen. Du er som bruker av Fixit.no ikke forpliktet til å gi ditt samtykke. Dersom du ikke samtykker til slik bruk, er du ikke berettiget til å bestille tjenester og produkter til å opprette kundeforhold og/eller brukerkonto på Fixit.no.

All personlig informasjon som du gir til oss blir lagret og behandlet av Odin Systemer AS, registrert med organisasjonsnummer 982 821 843. Du finner oss på adresse Strandgaten 223, 5004 Bergen, epostadresse post@odinsystemer.no. I tillegg lagres og behandles personlig informasjon hos den eller de av forhandlerne som er tilknyttet Fixit.no («Forhandlerne») som du ved bestillinger på Fixit.no registrerer et kundeforhold hos. Informasjon og kontaktinfo om hver av Forhandlerne kan du finne på Fixit.no.

2. Personlig informasjon

Med “Personopplysninger” menes alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan omfatte (men er ikke nødvendigvis begrenset til) navn, alder, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP adresse, geografisk lokasjons og enhver annen informasjon som kan identifisere deg og din bruk av Fixit.no.

3. Når samles det inn din personlige informasjon?

3.1 Personopplysninger du selv gir oss

Det samles inn og behandles personopplysninger når du:

 1. Foretar en bestilling av tjenester og produkter på Fixit.no
 2. Du oppretter brukerkonto med brukernavn og passord på Fixit.no, eller når du logger deg inn på eksisterende brukerkonto for å benytte deg av tjenestene som gjøres tilgjengelig fra brukerkontoen.
 3. Du henvender deg eller gir tilbakemeldinger til FixIT, Forhandlerne eventuelt andre tredjeparter gjennom Fixit.no.

3.2 Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Fixit.no

Når du bruker Fixit.no registrerer vi informasjon om hvilke tjenester og produkter du søker på og/eller eller bestiller fra Forhandlerne. Dette gjør det mulig å forbedre tjenestene våre, forebygge misbruk og tilpasse innholdet til ditt spesielle bruks- og interessemønster. Informasjonen kan deles opp i følgende typer:

3.2.1 Teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling
Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til våre tjenester, som eksempelvis operativsystem, nettleserversjon, ip-adresser, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjon kan etter omstendighetene også kobles opp mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse søkeresultat, reklame og annonser individuelt og til den enheten du kobler deg til Fixit.no fra.

3.2.2 Informasjon om bruk og søk på Fixit.no
Når du utfører et søk på Fixit.no, gjennomfører en bestilling av tjenester og produkter fra en av Forhandlerne eller bruker øvrige tjenester som formidles på Fixit.no, registreres denne aktiviteten automatisk i våre logger. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre tjenestene våre og for å gi deg innhold som er tilpasset ditt bruksmønster.

3.2.3 Informasjon om posisjon
Vi har anledning til å registrere din geografiske posisjon ut i fra ip-adresse eller andre former for geo-lokalisering. Informasjonen kan blant annet brukes til å vise deg relevante tilbydere og annonser i ditt nærområde og til å utarbeide statistikk.

4. Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi kan bruke dine personopplysninger på følgende måter:

 1. Til å behandle dine bestillinger av tjenester og produkter på Fixit.no;
 2. Til å registrere og opprettholde kundeforhold og brukerkonto dersom dette opprettes på Fixit.no
 3. Sørge for at du får tilgang og adgang til å bestille Forhandlernes tjenester og produkter som formidles gjennom Fixit.no
 4. Sørge for at du mottar eller får tilgang til øvrige tjenester som tilbys eller formidles gjennom Fixit.no, herunder nyhetsbrev og reklame fra Forhandlerne eller oss, brukervurderinger, reklame, deltakelse i konkurranser, premietrekning eller undersøkelse som gjennomføres gjennom Fixit.no
 5. Til å hjelpe oss med å forstå hvilke tjenester og produkter som du har sett på eller bestilt gjennom Fixit.no for å gi deg en bedre og mer individuelt tilpasset tjeneste, herunder tilpasse reklame, bannerannonser, tilbud på produkter og tjenester samt annet generelt innhold på Fixit.no m.m.;
 6. Til å analysere bruken av Fixit.no og utarbeide anonymiserte statistiske målinger, inkludert informasjon om brukerdemografi, interesser, atferd for å optimalisere tjenester, hvilke nettleser som er blitt brukt m.m;
 7. Til å hjelpe oss i å videreutvikle funksjonalitet, design og innhold på Fixit.no;
 8. Til å granske mistanker om brudd på Vilkår for bruk av eller relatert til din brukerkonto;

5. Deler vi din personlige informasjon med tredjeparter?

Vi kan gi dine personopplysninger til andre tredjeparter i følgende tilfeller:

 1. Til Forhandlerne som har mottatt bestilling på tjenester og produkter fra deg i den utstrekning Forhandlerne trenger dine personopplysninger for å registrere, bekrefte og sikre gjennomføring av tjenestene eller produktene som bestilles, og til å formidle tilbud, kampanjer, tilbud, informasjon om tjenester og produkter gjennom FixIt.no, epost, sms eller på annen måte.
 2. Til forretningspartnere for å behandle registreringen og opprettholde bruken av din brukerkonto og for å hjelpe oss med å tilby tjenester til deg. Slike forretningspartnere er pålagt å bevare taushet om personlig informasjon og har ingen rett til å benytte personlig informasjon som vi gir dem for noe formål ut over det som er nødvendig for å assistere oss;
 3. Til utvalgte og betrodde tredjeparter som kan bruke din personlige informasjon til å individualisere tilbud og annet innhold som du kan motta. Disse tredjepartene har ikke tillatelse til å dele eller selge din informasjon til noen andre;
 4. Ved utarbeidelse av statistiske målinger om brukerne av Fixit.no, salgs – og søkemønstre, datatrafikk/hyppighet, men slik at disse opplysningene ikke vil inneholde informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig;
 5. Til politi, regulatoriske myndigheter eller juridiske rådgivere i forbindelse med beskyldninger om kriminelle handlinger eller ved mistanke om brudd på Brukervilkårene eller hvis det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning;
 6. Til ethvert selskap som inngår i samme konsern som FixIT;
 7. I det tilfelle vi isolert eller sammen med hele eller deler av virksomheten overdrar eiendomsretten eller begrensede rettigheter til Fixit.no, kan vi gi personlig informasjon til mulige selgere eller kjøpere mot at disse underlegges taushetsplikt

6. Hvordan kan du endre og slette personopplysninger registrert om deg?

Hvis du ikke ønsker at motta informasjon, nyhetsbrev eller andre publikasjoner som formidles til deg fra Fixit.no og/eller Forhandlerne, kan du kontakte FixIT eller den aktuelle Forhandleren du har bestilt tjenester og /eller produkter hos.

Du har rett til å kreve dine personopplysninger registrert av Fixit.no eller Forhandlerne slettet når opplysningene ikke lenger er nødvendig å oppbevare, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene. FixIT har fritt og på eget initiativ anleding til å slette personopplysningene registrert hos Fixit.no når de ikke lenger er nødvendig å oppbevare. Et krav om sletting av personopplysninger kan fremsettes ved å kontakte FixIT eller aktuelle Forhandlere direkte i henhold til kontaktopplysninger som nevnt ovenfor i pkt 1.

7. Hvordan beskytter vi personlig informasjon?

Vi benytter oss av alle industrielle standardmetoder og har strenge sikkerhetsprosedyrer som dekker innsamling, lagring og formidling av personlig informasjon for å hindre uautorisert tilgang og for å overholde norsk personvernlovgivning.

All personlig informasjon du gir til oss lagres på våre og /eller våre forretningspartneres sikre servere. De sikre serverne krypterer all personlig informasjon du skriver inn før den blir sendt til oss. Der vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord, er du ansvarlig for å holde passordet hemmelig. Vi ber deg om ikke å dele et passord med noen.

Forhandlere eller andre tredjeparter som registrer, behandler eller på annen måte gis tilgang til personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen, er selv ansvarlig for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til relevant personvernlovgivning. Vi påtar oss således ikke ansvar for at Forhandlerne eller andre tredjeparter oppfyller sine forpliktelser i henhold til relevant personvernlovgivning.

8. Hva er cookies og sporingsverktøy og hvordan bruker vi dem?

En cookie er en liten mengde informasjon som sendes til din nettleser fra en nettsides datamaskiner, og som lagres på harddisken til datamaskinen din.

Sporingsverktøy hjelper oss med å forbedre Fixit.no og til å levere en bedre og mer individuell tjeneste. De gjør oss i stand til å: (a) beregne størrelsen og brukermønsteret til vårt publikum; (b) lagre informasjon om dine preferanser, og gjør det derved mulig for oss å tilpasse Fixit.no til dine individuelle interesser; (c) øke hastigheten for dine søk; og (d) gjenkjenne deg når du kommer tilbake til Fixit.no.

Du kan la være å godta cookies ved å aktivere innstillingene på din nettleser som tillater deg å avvise cookies. Hvis du velger slike innstillinger kan du imidlertid miste tilgangen til enkelte deler av Fixit.no. Med mindre du har tilpasset innstillingene for din nettleser slik at den vil avvise cookies, vil vårt system sende cookies når du logger inn på Fixit.no.

9. Innsyn i informasjon

Du har rett til innsyn i informasjon som er lagret om deg. Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg rettes. Dersom du ønsker å motta en kopi av dine personopplysninger som er registrert hos oss, kan du sende epost til Odin Systemer, epostadresse post@odinsystemer.no.

10. Endringer av vår personvernerklæring

Alle fremtidige endringer i vår personvernerklæring vil bli publisert på Fixit.no.

11. Andre linker

FixIt.no kan fra tid til annen inneholde linker til Forhandlerne samt våre øvrige samarbeidspartnere. Hvis du følger en link til noen av disse websidene, ber vi deg vennligst om å være oppmerksom på at slike websider skal ha egne personvernerklæringer og at vi ikke aksepterer noe ansvar for disse erklæringene. Du bør derfor lese disse erklæringene før du gir noen personlig informasjon til disse websidene.