Personvernerklæring

Om behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet www.fixit.no. Vitec Fixit Systemer AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettstedet. Vår besøks- og postadresse er Strandgaten 223, 5004 Bergen, vårt organisasjonsnummer er: 982 821 843. Kontaktopplysninger: Telefon 55 70 70 60, e-post: post@fixit.no.

Sist endret: 22. mai 2019
1. Formålet med å samle inn personopplysninger

For å kunne bestille timer hos salongene som tilbyr sine tjenester på Fixit.no, må du registrere en brukerprofil med ditt mobiltelefonnummer, din e-postadresse og navnet ditt. Formålet med å behandle personopplysningene er for å kunne oppfylle avtalen mellom deg og salongene du eventuelt bestiller timer hos. Slik ivaretar vi både din og salongens interesser ved timebestillinger i salongene som tilbyr tjenestene sine på Fixit.no. Videre kan personopplysninger benyttes til å sende deg kommunikasjon fra Fixit.no og/eller salongene du har gjort timebestillinger hos.

Behandlingen av dine personopplysninger skjer i tråd med samtykket du har gitt og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

Etter personopplysningsloven har Vitec Fixit Systemer AS rollen som behandlingsansvarlig for din brukerprofil på Fixit.no. Dersom du bestiller time hos en salong på Fixit.no, utleveres dine personopplysninger til salongen, og den aktuelle virksomheten har rollen som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som registreres når du er deres kunde.

2. Hvilke opplysninger samles inn

Fixit.no behandler personopplysninger som du har oppgitt ved registrering av en brukerprofil, som navn, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato og din postadresse. Ønsker du å endre eller slette disse opplysningene gjør du det ved å logge deg inn på Fixit.no.

Fixit.no behandler opplysninger om din kjøpshistorikk hos salonger som du har gjort timebestillinger hos via Fixit.no. Dette er for eksempel tid og dato for når du besøkte ulike salonger, hvilke behandlinger og/eller produkter du kjøpte, hvilken medarbeider som utførte behandlingen og hva du betalte. Dersom en salong har et fordelsprogram tar vi vare på opplysninger om din poengopptjening per besøk og viser en oversikt over alle bonuspoengtransaksjoner.

Din respons på generelle kampanjer, e-post og sms-utsendelser og innlogget aktivitet på nett og i app kan bli lagret.

Fixit.no bruker cookies på vårt nettsted. Les om vår bruk av cookies her.

3. Hvordan bruker Fixit.no dine opplysninger

Fixit.no og salongene som tilbyr sine tjenester på vårt nettsted kan bruke personopplysningene du selv har registrert, og opplysninger som oppstår ved bruk av Fixit.no eller salongenes tjenester, for at disse skal kunne oppfylle sine avtaler med deg.

En grunnleggende behandling er at når du gjør timebestillinger hos salonger på Fixit.no, utleveres dine kontaktopplysninger til salongen du bestiller time hos og det registreres en brukerprofil sammen med en avtale i salongens timebok. Din kjøps- og behandlingshistorikk hos eventuelle andre salonger du har et kundeforhold til via Fixit.no utleveres ikke.

Når du gjør en timebestilling i en salong som tilbyr sine tjenester på Fixit.no, vil du alltid motta en timebekreftelse på SMS og/eller e-post fra salongen du har en avtale med. I forkant av besøket vil du kunne motta timepåminnelser på SMS om avtalen din. Når besøket er gjennomført vil du kunne motta en SMS med kvittering og annen relevant informasjon knyttet til besøket ditt.

I tråd med dine samtykker til kommunikasjon vil Fixit.no og/eller salonger du har bestilt time hos kunne sende deg tilbud og annen type dialog.

Dersom du sletter din brukerprofil på Fixit.no, er det kun dine kontaktopplysninger på nettstedet som slettes. Ønsker du å slette personopplysninger hos salonger du har gjort timebestillinger hos gjennom Fixit.no, må du ta direkte kontakt med salongen. Fixit.no og Vitec Fixit Systemer AS har ikke mulighet til å slette personopplysninger på vegne av våre partnere.

4. Hvem deler Fixit.no opplysninger med (utlevering)

Personopplysninger som du registrerer på Fixit.no kan deles med salongene som tilbyr sine tjenester på nettstedet. Etter personvernloven kalles slik deling for utlevering. Når dine personopplysninger utleveres er det salongen som mottar opplysningene som er behandlingsansvarlig, og de kan behandle opplysningene dine ut fra samtykkene du har gitt.

5. Hvem behandler dine personopplysinger (databehandlere)

Det er Vitec Fixit Systemer AS som er behandlingsansvarlig for brukerprofiler og personopplysninger som registreres på Fixit.no. Samtidig er Vitec Fixit Systemer AS også databehandler for salongene som tilbyr sine tjenester på Fixit.no, som får personopplysninger utlevert når det gjøres timebestillinger hos dem. Andre selskaper bidrar i å behandle personopplysninger på vegne av Vitec Fixit Systemer AS, og opplysningene behandles i tråd med inngåtte databehandleravtaler.

Disse tre selskapene behandler personopplysninger på vegne av Vitec Fixit Systemer AS:
  • Iver AS, Nøstegaten 58, 5011 Bergen
  • LINK Mobility AS, Langkaia 1, 0150 Oslo
  • Stripe, 510 Townsend St, San Francisco, CA 94103, USA
6. Endringer

Fixit.no kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever ditt samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du logger deg inn på Fixit.no.

7. Dine rettigheter

På egen hånd kan du redigere dine kontaktopplysninger og samtykker til kommunikasjon når du er logget inn på Fixit.no. Som innlogget bruker har du innsyn i dine personopplysninger og din kjøpshistorikk og eventuelle bonuspoeng i fordelsprogram hos salonger du har bestilt time hos gjennom Fixit.no.

Ønsker du å få tilsendt alle personopplysninger en salong på Fixit.no har lagret om deg må du kontakte salongen. Fixit.no har ikke mulighet til å utlevere denne informasjon på vegne av våre partnere.

Dersom du vil endre opplysninger knyttet til din Fixit.no-brukerprofil som du ikke selv kan endre ved innlogging på Fixit.no, må du ta kontakt med Fixit Kundesenter: Telefon: 55 70 70 60, eller e-post: kundesenter@fixit.no.

8. Kundeservice

Har du spørsmål om din brukerprofil på Fixit.no eller ønsker innsyn, ta kontakt med Fixit Kundesenter på telefon 55 70 70 60, eller e-post: kundesenter@fixit.no.

Har du spørsmål om personopplysninger som behandles av en salong du har bestilt time hos på Fixit.no, må du kontakte den aktuelle salongen. Kontaktopplysningene finner du ved å søke opp salongene på Fixit.no.

9. Personvernombud

Har du spørsmål om eller er uenig i hvordan Fixit.no behandler personopplysninger kan du sende e-post til personvern@fixit.no der du beskriver hva din henvendelse gjelder.

Du kan klage på hvordan Fixit.no behandler dine personopplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.

10. Bruk av analyseverktøy

Fixit.no bruker analyseverktøyet Hotjar på nettsiden. Vi bruker Hotjar for å analysere og forbedre din brukeropplevelse. Du kan lese Hotjars retningslinjer for personvern ved å klikke her Du kan også blokkere Hotjar ved å følge denne linken