FIXIT.NO - Vilkår for bruk

1. Generelt om vilkår og betingelser   

Bruk av nettsiden  www.FixIT.no (“FixIT.no), herunder bestilling eller kjøp av tjenester og produkter på FixIT.no, reguleres av disse “Vilkår for bruk”.  

Med uttrykket “du” eller “deg” menes det i disse Vilkår for bruk den person oppretter brukerkonto FixIT.no og /eller bruker FixIT.no enten direkte eller indirekte på andre måter.    

FixIT”, “vi” eller “oss” betyr Vitec Fixit Systemer AS, org. nr. 982 821 843, adresse Strandgaten 223, 5004 Bergen. 

Vilkår for Bruk samt tilleggsvilkår eller betingelser som aksepteres ved bestilling eller kjøp av tjenester og produkter på FixIT.noherunder FixITs personvernerklæring, utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss («Avtalen»).  

Ved å benytte tjenestene på FixIT.no samtykker du til å være bundet av de til enhver tid gjeldende Vilkår for bruk. Vi ber deg derfor vennligst om å lese Vilkår for bruk samt andre vilkår, betingelser og opplysninger som presenteres for deg på FixIT.no nøye. Hvis du ikke aksepterer våre Vilkår for bruk må all bruk av FixIT.no opphøre umiddelbart.  

2. Din status 

Når du oppretter brukerkontoog/eller bestiller eller kjøper tjenester og produkter som formidles på FixIT.no, er du ansvarlig for: 

  1. at du er minst 18 år gammel 

  2. at opplysninger du registrerer på FixIT.no er korrekte    

3Endringer  

3.1 Endringer i funksjonalitet 

FixIT arbeider kontinuerlig med å forbedre FixIT.no. Endringer i innhold og funksjonalitet på FixIT.no må derfor påregnes.  

3.2 Endringer i Vilkår for Bruk 

Vi forbeholder oss retten til på hvilket som helst tidspunkt å endre Vilkår for bruk av FixIT.no samt andre betingelser eller retningslinjer som til enhver tid fastsettes av FixITAlle slike endringer vil ha virkning fra og med publisering på FixIT.no.  

4. Kort beskrivelse av Fixit.no 

Fixit.no er en gratis søketjeneste innen hår og velvære. Du kan enkelt og rask bestille time i over 750 salonger som er knyttet til Fixit.no.  

På Fixit.no finner du markedsføring, reservasjon og kjøp av relevante produkter innen bransjen. 

I tillegg kan du administrere din egen profil og data.  

5. Tjenester og produkter fra Forhandlere som formidles på FixIT.no  

5.1 Bestilling av tjenester og produkter fra forhandlere tilknyttet FixIT.no 

På FixIT.no formidler vi adgangen til å bestille tjenester og produkter som våre samarbeidspartnere (“Forhandlerne”til enhver tid tilbyr på FixIT.no  

Ved å foreta bestilling på FixIT.no reserverer du tjenesten eller produktet direkte hos Forhandleren. Reservasjon har først funnet sted når du har mottatt Forhandlerens bestillingsbekreftelse pr epost og/eller SMS.  

Handelen gjennomføres først på det tidspunktet tjenester eller produkter som er bestilt av Forhandleren gjennom FixIT.no, leveres av Forhandleren mot din betaling på den geografiske lokasjon som Forhandleren oppgir i bestillingsbekreftelsen.  

For øvrig gjennomføres handelen i samsvar med den enkelte Forhandlerens standard salgs- og leveringsbetingelser med mindre annet særskilt avtales mellom deg og Forhandleren. 

5.2 Forhandlerne – opptrer på eget ansvar og risiko    

Forhandlerne er selvstendige juridiske enheter og tilbyr derfor tjenestene og produktene som publiseres på FixIT.no i eget navn og på eget ansvar og risiko.  Tilsvarende gjelder opplysninger som Forhandlerne publiserer på FixIT.noherunder opplysninger knyttet til pris, leveringssted, behandlingsmåte m.m.    

FixIT formidler tjenester og produkter som Forhandlerne til enhver tid tilbyr på FixIT.no, og er ikke en selvstendig tilbyder av Forhandlerens tjenester og produkter som formidles på FixIT.no.   

Forhandlerne innhenter og publiserer selv informasjon om tjenestene og produktene som Forhandlerne tilbyr på  FixIT.noFixIT har derfor ikke ansvar for opplysninger som gis om tjenester og produkter som tilbys av Forhandlerne på FixIT.no, herunder opplysninger knyttet til pris, leveringssted, behandlingsmåte m.m. FixIT har heller ikke noe ansvar for gjennomføring, kvalitet eller resultat av tjenestene og produktene som formidles på FixIT. no.    

FixIT er ikke part i avtaler hvor tjenester og produkter reserveres eller kjøpes hos Forhandlerne. Du samtykker således til at spørsmål, klager eller krav herunder eventuelle økonomiske krav knyttet til tjenestene eller produktene bestilt på FixIT.no kun skal fremmes direkte overfor den av Forhandlerne som bestillingen er rettet til. Videre samtykker du til ikke å fremme krav eller involvere FixIT i noen tvist mellom deg og hvilken som helst av Forhandlerne eller øvrige tredjeparter.  

5.3 Søkeresultater 

Resultatene av brukersøk og opplysninger om tjenester og produkter som oppgis i forbindelse med brukersøk på FixIT.noer ikke uttømmende i forhold til alle tilbud som til enhver tid formidles av Forhandlerne på internett eller i andre sammenhenger.  

Presentasjon av tjenestene og produktene som formidles kan bero på mange faktorer, og er avhengig av den type søk som gjennomføres.  

FixIT forbeholder seg retten til kun å vise og/eller prioritere tjenester og produkter som tilbys av Forhandlere som til enhver tid og etter ulike kriterier kvalifiserer for å være tilknyttet FixIT.no. 

5.4 Annonsører, nyhetsbrev og kampanjer etc 

I tillegg til å presentere Forhandlerne samt tjenestene og produktene som tilbys av Forhandlerne, kan FixIT også introdusere deg for særskilte annonsører, tjenester og produkter

FixIT kan også vise promoteringslinker på FixIT.no som blant annet omfatter sponsede linker, reklamemeldinger eller promoteringstilbud som kan dukker opp mens du bruker FixIT.no.  

Når du har registrert et kundeforhold hos en av Forhandlerne aksepterer du også at Forhandleren kan formidle tilbud, kampanjer samt tjenester og produkter til deg pr epost og/eller SMS.     

6.  Kjøp av produkter direkte fra FixIT 

6.1 Kjøp av produkter direkte fra FixIT  

På Fixit.no har du ved å opprette brukerkonto adgang til å kjøpe produkter direkte av FixIT som selger.   

 

Kjøp fra FixIT på FixIT.no reguleres av norsk ufravikelig lov.  

 

Med mindre annet fremgår for deg i bestillings- og avtaleprosessen jf. pkt 6.3, skal kjøp gjennomføres i samsvar til forbrukertilsynets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, se link:   https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/standard-salgsbetingelser-for-forbrukerkjop-av-varer-over-internett 

 

FixIT benytter ulike underleverandører av tjenester (digitale og fysiske) og produkter. Selv om FixIT gjør alle rimelige anstrengelser for å unngå forsinkelser og feil, mangler eller unnlatelser hos underleverandørene, kan vi likevel ikke garantere for at forsinkelser, feil mangler eller unnlatelser som skyldes våre underleverandører kan oppstå. FixIT er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil, mangler eller unnlatelser hos underleverandører med mindre annet følger av ufravikelig norsk lov. 

 

6.2 Markedsføring  

 

FixIT kan introdusere deg for promoteringslinker på FixIT.no som blant annet omfatter linker, reklamemeldinger eller promoteringstilbud som kan dukker opp mens du bruker FixIT.no.  

Dersom du har gitt ditt aktive samtykke kan vi formidle tilbud, kampanjer samt tjenester og produkter til deg direkte pr epost, SMS og/eller via annen digital markedsføring.  

Du kan ved enhver tid administrere dine samtykker på “min side” som er tilgjengelig via brukerkontoen på Fixit.no.   

 

6.3 Bestillings- og avtaleprosessen 

For å kjøpe produkter av FixIT må du opprette en brukerkonto på Fixit.no. Deretter må du steg for steg følge den til enhver tid gjeldende bestillings- og avtaleprosess som introduseres for deg på FixiT.no.  

Dine kjøp fra FixIT vil omfatte produkter og tilleggsvalg som du legger til under bestillings- og avtaleprosessen. Du kan til enhver tid endre eller rette din bestilling frem til FixIT har bekreftet bestillingen eller betaling er registrert.  

 

6.4 Betaling 

Før betaling gjennomføres vil du bli bedt om å godkjenne kjøpsvilkårene sammen med total pris inkludert eventuelle gebyr/leveringsgebyr og avgifter. 

 

Betaling utføres direkte gjennom vår til enhver tid eksterne leverandører av betalingstjenester på Internett. Kreditt- eller debetkort som benyttes ved betaling belastes umiddelbart.   

 

FixIT forbeholder seg retten til å kansellere hele eller deler av kjøpet dersom det avdekkes avvik på vårt lager eller hos våre underleverandører, eventuelt at produktet du har kjøpt er utsolgt. Dersom en slik situasjon oppstår vil du motta en melding fra FixIT sammen med eventuell informasjon om andre produkter som FixIt kan tilby i stedet. Du kan alltid velge å få refundert kjøpesummen som er betalt fremfor å kjøpe et annet produkt. Hvis du velger å kjøpe et alternativt produkt skal eventuelle avvik mellom betalt kjøpesum og kjøpesum for alternativt produkt  kompenseres enten ved refusjon fra FixIT eller innbetaling fra deg.   

 

6.5 Levering av fysiske produkter  

Eventuelle gebyrer for levering vil bli presentert før betaling gjennomføres.  

Fysisk levering hos FixIT.no foretas gjennom en av våre følgende leverandører: 

  • Postnord 

  • Posten 

Postutsendelse utføres kun til adresser i Norge med forventet levering ca 3-4 virkedager med mindre annet er opplyst gjennom kjøps- og avtaleprosessen.    

 

Dersom pakkesporing ikke er del av leveranse, vil forventet levering være ca 6 dager hvis ikke annet er opplyst gjennom kjøps- og avtaleprosessen.  

 

Forventet leveringstid er alltid å anse som veiledende. 

 

6.6 Levering av elektroniske produkter 

Levering av elektroniske produkter skjer ved utsendelse av sms., etter oppgitt leveringstid i bestillings-prosessen.  

SMS levering hos FixIT.no foretas gjennom en av våre følgende leverandører:: 

  • ViaNett

  • Link Mobility

 

6.7 Angrerett 

Med mindre kjøpet er unntatt angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.  

For å benytte din rett skal produktet sammen med en skriftlig beskjed inn til oss om innen 14 dager fra det tidspunktet du eller din representant mottar produktet. Du kan sende skjemaet i både fysisk og elektronisk format. (https://fixit.no/bedrift/fixitno-gavekort/gavekort-angrerettskjema/). Porto og frakt for retur dekkes av deg som forbruker.  

 

Elektronisk angerettsskjema er tilgjengelig på din side via Fixit.no og kan lastes ned som pdf for fysisk utskrift.  

 

Returadresse er Vitec Fixit Systemer AS, Strandgaten 223, 5004 Bergen. Når produktet er mottatt og kontrollert, krediteres kjøpesummen ved at pengene tilbakeføres samme konto som ble belastet ved betaling.  

 

FixIT vil særskilt spesifisere dersom elektronisk retur av produktet sammen med utfylt angrerettskjema tillates.  

 

6.8 Reklamasjon 

Eventuelle reklamasjoner kan fremsettes elektronisk på din side via brukerkonto på Fixit.no. Dersom FixIT ønsker å kontroller produktet som er omfattet av reklamasjonen, skal produktet sendes til Vitec Fixit Systemer AS, adresse Strandgaten 223, 5004 Bergen 

Dersom det foreligger en mangel ved produktet som FixIT er ansvarlig for, vil FixIT enten omlevere eller reparere produktet. Dette med mindre kjøper krever og er berettiget til å heve kjøpet.  

 

6.9 Support og tilgjengelighet 

For generelle henvendelser eller spørsmål vedrørende reklamasjon eller angrerett, er vår kundesupport tilgjengelig via kontaktskjema på fixit.no eller mail support@fixit.no. Vi håndterer kundehenvendelser på hverdager innenfor normal kontortid.   

 

7Særlige vilkår for kjøp og bruk av Fixit.no gavekort 

 

7.1 Kjøpsvilkår  

 

FixIT.no gavekort kan utelukkende kjøpes direkte på FixIT.no fra FixIT som selger. Du som kjøper må opprette egen brukerkonto før kjøp av FixIT.no gavekort. 

Ved kjøp av FixIT.no gavekort skal navn på kortinnehaver som er berettiget til å bruke gavekortet sammen med en eventuell personlig melding, og navn og leveringsadresse som skal benyttes ved levering av FixIT.no gavekortet, oppgis.  

 

Priser samt metode og vilkår for levering er betinget av de valg du som kjøper gjør i bestilling- og avtaleprosessen forut for at kjøpet gjennomføres. Blant annet gjelder dette innpakning, innholdet i personlig melding og hvorvidt leveransen skal skje fysisk eller elektronisk.  

 

FixIT har ikke ansvar for eventuelle feil som skyldes kjøpers feilvalg eller stavefeil i bestillings- og avtaleprosessen.   

 

Med mindre kjøpet er unntatt angrerett har du alltid rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Det er kun kjøper som kan benytte angreretten. Ved aktivering av FixIT.no gavekort bortfaller angreretten.  

 

7.2 Levering av FixIT.no gavekort 

 

Fysisk levering er gjennomført når kjøper, kortinnehaver eller annen representant for kjøper har mottatt FixIt.no gavekortet på den leveringsadresse som er oppgitt under bestillings- og avtaleprosessen. Dersom bestillingen består av flere pakker eller produkter vil leveransen være gjennomført når komplett bestilling er mottatt. 

Elektronisk levering av FixIT.no gavekort skjer til den den epostadresse som er oppgitt av kjøper under bestillings- og avtaleprosessen.    

 

7.3 Aktivering av Fixit.no gavekortet 

Før gavekort kan benyttes må FixIT.no gavekort aktiveres.  

Kortinnehaveren er den som aktiverer FixIT.no gavekortet. Kun kortinnehaver er berettiget til å bruke FixIT.no gavekort.  

Aktivering skjer ved å fylle ut elektronisk skjema med den ID som er oppgitt under bestillings- og avtaleprosessen. Kortinnehaver bekrefter aktiveringen ved med SMS og aksept av vilkår.  

FixIT.no gavekortet vil være klart for bruk umiddelbart etter aktivering. Kortinnehaver har alltid ansvaret for at FixIT.no gavekort oppbevares og sikres slik at det ikke går tapt eller skades. Videre er det alltid kortinnehavers ansvar å sørge for at andre ikke får tilgang til eller benytter gavekortet. 

 

Ved aktivering av FixIT.no gavekort bortfaller kjøper sin angrerett. 

 

7.4 Bruk av FixIT.no gavekort 

 

Fixit.no gavekort kan benyttes helt eller delvis ved kjøp av tjenester og produkter hos Forhandlere som er tilknyttet FixIT.no.  

 

Overfor Forhandlere kan gavekortet benyttes ved Forhandlerens fysiske lokasjon. Enten direkte eller ved at tjenesten eller produktet på forhånd er bestilt hos Forhandleren på FixIT.no. 

FixIT tar forbehold om at hvilke Forhandlere som til enhver tid er tilknyttet FixIT.no kan endre seg. Du kan til enhver tid få oversikt over hvilke Forhandlere som er tilknyttet FixIT.no ved å bruke søkefeltet på FixIT.no.   

FixIT.no gavekort kan ikke benyttes ved kjøp av produkter fra FixIT på FixIT.no.  

FixIT har ikke reklamasjonsansvar for tjenester og produkter som kjøpes av Forhandleren ved bruk av FixIT.no gavekort. Eventuelle reklamasjonskrav må fremmes mot den Forhandleren som har solgt tjenesten eller produktet. FixIT.no gavekort er ikke et kredittkort, bankkort eller debetkort og kan ikke byttes mot kontanter. Betaling kan ikke gjennomføres dersom transaksjonsbeløpet er høyere enn disponibelt beløp på gavekortet. 

Kortinnehaver som har opprettet brukerkonto på FixIT.no kan til enhver tid finne relevant informasjon om  bruk av FixIT.no gavekort på “min side”. Slike informasjon kan f.eks være disponibelt beløp og utløpsdato.  

Det anbefales at kortinnehaver ved fylte 18 år oppretter egen brukerkonto på FixIT.no for å få tilgang til “min side” på FixIT.no. 

 

7.5 Utløp av Fixit.no gavekort 

Fixit.no gavekort utløper 12 måneder etter kjøpsdato. Disponibelt beløp som ikke er benyttet ved utløpet av gavekortet refunderes ikke. 

 

7.6 Tapte, skadede eller stjålne FixIT.no gavekort 

FixIT.no gavekort som er tapt, skadet eller stjålet erstattes ikke med nytt kort. Kortinnehaver vil ha elektronisk tilgang til alle aktiverte FixIT.no gavekort via “min side” på FixIT.no som fremdeles kan benyttes. For å sperre FixIT.no gavekort skal kortinnehaver ta kontakt gjennom å benytte kontaktskjema via “min side” på FixIT.no eller sende en mail til support@fixit.no 

 

8Kundeforholdbrukerkonto og passord 

Ved å opprette brukerkonto på FixIT.no får du tilgang min side” der du kan administrere og få informasjon knyttet til dine inngåtte avtaler, spesifikke bruk, kundehistorikksom f.eks tidligere besøk, bestillinger/adgang til avbestillinger (angrerett) og hvilke personopplysninger som er lagret om deg.  

I tillegg kan du få tilgang til kundefordeler, konkurranser og andre kampanjer. Dersom du har avgitt nødvendige samtykker kan du også motta nyhetsbrev og tilbud m.m.  

Ved opprettelse av et kundeforhold og/eller brukerkonto på FixIT.no vil du motta en engangskode på SMS. Vi støtter kun norske telefonnummer. Deretter fastsetter du et nytt og personlig passord og fullfører registreringsprosessen på FixIT.no.  

Du er ansvarlig for å holde passordet til kontoen hemmelig, og ansvarlig for alle aktiviteter som finner sted under ditt passord eller på din konto. Vi har ikke ansvar for å kontrollere enhver identitet til personer som bruker FixIT.no, og vil ikke være ansvarlig dersom ditt passord eller din konto brukes av noen andre. 

Når du bestiller eller kjøper tjenester hos en Forhandler registreres du som kunde hos Forhandleren og FixIT.no. Ved kjøp av produkter fra FixIT registreres du kun som kunde hos FixITDu kan selv kreve dine kundeopplysninger som er registrert på FixIt.no slettet. Registrerte kundeopplysninger kan du selv slette ved å gå inn på “min side. Eventuelt kan du kreve kundeopplysningene slettet ved å ta kontakt med kundesupport hos FixITKundeforholdet eller kundeopplysninger registrert hos Forhandlere som du har bestilt tjenester og/eller produkter hos, kan kreves slettet ved å ta kontakt med den aktuelle Forhandleren.   

9. Informasjonskapsler 

FixIT benytter informasjonskapsler for at du skal få en god brukeropplevelse. En informasjonskapsel er informasjon som lagres på din datamaskin av din nettleser. Vi bruker informasjonskapsel for å huske dine innstillinger og preferanser, for å spore ytelsen(e) til FixIT for å vise annonser som avhenger av dine interesser. Informasjonskapsler registrerer ikke personlig informasjon som er spesifikk for deg. 

Dersom du ikke ønsker å bruke informasjonskapsler kan du blokkere disse i din nettleser. 

10.Retningslinjer for personvern 

Fixit.no behandler dine personopplysninger, og er forpliktet til å følge til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, slik den er definert iht. personvernloven, personvernforordningen (GDPR) og tilhørende forskrifter.   

Ved å akseptere Vilkår for bruk av FixIT.no, aksepterer du våre retningslinjer for personvern («Personvernerklæringen») på  http://www.fixit.no/privacy-policy-portal.  

Personvernerklæringen inneholder oppdatert informasjon om hvordan FixIt.no registrerer og bruker dine personopplysninger, informasjon om dine rettigheter, samt annen viktig informasjon om personvern, sikkerhetsrutiner og retningslinjer. 

 

Ved å signere vilkår for bruk, aksepterer du samtidig at du har lest og gjort deg kjent med og forstått Personvernerklæringen.  

11Brukeratferd 

Du samtykker til ikke å benytte FixIT.no til: (a) å skade mindreårige på noen som helst måte; (b) å gripe inn i eller forstyrre andres bruk av FixIT.no samt programvare, serverne eller nettverkene forbundet med FixIT.no, eller unnlate å etterkomme noen krav, prosedyrer, retningslinjer eller regler for nettverk forbundet med FixIT.no(c) med eller uten hensikt å bryte gjeldende lover eller forskrifter inkludert; (d) utdrag, innsamling, behandling, sammenstilling eller lagring av personopplysninger om andre brukere; eller (e) å reprodusere, ettergjøre, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen deler av FixIT.no eller tjenestene eller produktene som formidles på FixIt.no. for kommersielle formål. 

Du samtykker til ikke å laste opp, publisere, sende på e-post eller på annen måte overføre: (a) innhold som er usant, uriktig, ulovlig, skadelig, truende, voldelig, trakasserende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, som innebærer en invadering av andres privatliv, hatefullt, eller som på annen måte nedverdiger eller krenker et individ eller en gruppe individer på grunnlag av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming; (b) innhold som krenker et hvilket som helst patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter som tilhører en annen part; (c) uoppfordret eller uautorisert reklame, promoteringsmateriell, “søppelpost”, “kjedebrev”, “pyramidespill” eller andre former for anmodninger, med unntak av de områder som er angitt for slike formål; eller (d) materiell som inneholder programvarevirus eller annen datamaskinkode, filer eller programmer som er laget for å forstyrre, skade, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til en hvilken som helst programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr. 

12.Barns bruk av FixIT.no 

FixIT.no er ikke beregnet for tilgang eller bruk av personer under 18 år. Hvis du er under 18 år, kan du ikke opprette brukerkonto eller på annen måte bruke FixIT.no. Vi har rett til å blokkere eller terminere din tilgang til FixIT.no dersom vi blir oppmerksomme på at du er under 18 år. 

13Innhold publisert av deg 

Du aksepterer at du er ansvarlig for all informasjon, opplysninger, tekst, programvare, fotografier, grafikk, video, beskjeder og annet materiale («Brukerinnhold»), uavhengig av om det er publisert offentlig eller sendt privat, som du laster opp, publiserer, sender på e-post eller på annen måte overfører via FixIT.no

Vi skal ha rett (men ikke plikt) til etter eget skjønn å avvise, flytte eller fjerne ethvert Brukerinnhold, kundeforhold eller brukerkonto som er tilgjengelig via FixIT.no som krenker disse Vilkår for Bruk, eller som det for øvrig er grunn til å motsette seg. 

14Ansvar for nettsideinnhold gitt eller publisert av Forhandlere eller samarbeidspartnere 

FixIT.no kan tilby produktbeskrivelser, prisinformasjon, kommentarer, brukeranmeldelser og annet innhold       («Nettsideinnhold») med hensyn til tjenester og produkter uavhengig av om disse tilbys av Forhandlerne eller ikke. Nettsideinnhold er utelukkende for informative formål.  

Vi vil gjøre alt vi kan for å tilby deg den siste og mest oppdaterte informasjon og opplysninger som er mulig, herunder priser, vedrørende tjenestene og produktene som formidles på FixIT.no.  

Vi innestår ikke for at Nettsideinnholduavhengig av om slik informasjon er gitt av Forhandlere eller andre samarbeidspartnere, er korrekte.  

Selv om FixIT gjør alle rimelige anstrengelser for å rette feil eller unnlatelser så snart som praktisk mulig etter at vi har blitt gjort oppmerksom på dem, garanterer vi ikke at det ikke finnes feil eller mangler ved Websideinnholdet, og har således ikke noe ansvar for feil eller unøyaktigheter i Nettsideinnhold. Dette gjelder med mindre opplysningene er gitt direkte eller på vegne av FixIT i forbindelse med kjøp av produkter direkte fra FixIT.   

15. Tilgang til FixIT.no 

Selv om vi forsøker å sørge for at FixIT.no er tilgjengelig og i operativ tilstand, kan vi ikke garantere dette. Tilgang til FixIT.no kan bli stoppet midlertidig og uten varsel i tilfeller av systemsvikt, vedlikehold, reparasjoner eller av andre årsaker.  

16Ansvar for informasjon og opplysninger  

Informasjon om tjenestene og produktene som formidles på FixIT.no er innhentet fra Forhandlerne. I tillegg kan Forhandlerne hvor du er registrert som kunde formidle informasjon direkte til deg gjennom FixIT.no, epost SMS eller i etterkant av en bestilling ved at handelen gjennomføres på Forhandlerens forretningssted.  

FixIT har ikke ansvar for feil eller unøyaktigheter i informasjon eller opplysninger som formidles direkte fra Forhandlerne enten via FixIT.no, epost, sms eller på annen måte.   

For det tilfelle det er avvik mellom informasjon og opplysninger som oppgis på FixIT.no eller formidles til deg gjennom FixIT.no, og det som oppgis direkte av Forhandlerne overfor deg, vil sistnevnte gå foran. Vi oppfordrer deg alltid om å be Forhandlerne bekrefte pris, tidspunkt, geografisk lokasjon samt øvrige betingelser før en handel basert på bestilling foretatt gjennom FixIT.no gjennomføres. 

17. Endringer i FixIT.no  

Vi forbeholder oss til enhver tid retten til midlertidig eller permanent å endre, tilpasse eller avvikle FixIT.notjenestene og produktene som tilbys av Forhandlerneformidle nye tjenester og produkter, eller knytte oss til nye Forhandlere eller avslutte samarbeidet med Forhandlere med eller uten varsel.  

18Terminering 

Du samtykker i at FixIT etter eget skjønn kan terminere din brukerkonto og ditt passord på FixIT.no, samt flytte og fjerne ethvert innhold på FixIT.no.  

Vi kan også etter eget skjønn og til enhver tid slutte å formidle alle eller enkelte av tjenestene og produktene som tilbys på FixIT.no.  

19Lenker/ eksternt innhold 

FixIT, Forhandlere eller andre tredjeparter kan gjøre lenker til andre internettsider tilgjengelige på FixIT.no.   

Ettersom vi ikke har noen kontroll over innholdet på slike nettsider, samtykker du til at vi ikke på noen måte kan holdes ansvarlig for tilgjengeligheten eller innholdet til slike eksterne internettsider. Vi verken anbefaler eller er ansvarlige for noe innhold, reklame, produkter, tjenester eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike eksterne sider eller ressurser. 

Videre aksepterer du at FixIT ikke skal holdes ansvarlig for tap forårsaket av direkte eller indirekte bruk av slike linker og eksterne internettsiderFixIT kan heller ikke holdes ansvarlig for innhold, produkt eller tjenester som er tilgjengelig på eller gjennom noen slike linker og eksterne internettsider.  

I tillegg aksepterer du at FixIT ikke er part i noen avtale, transaksjon eller handel som du inngår med en tredjepart gjennom slike eksterne internettsider, og du samtykker i at du ikke vil involvere oss i noen tvist mellom deg og en hvilken som helst tredjepart. 

20Immaterielle rettigheter. 

FixIT, FixIT.no og andre av FixIT logoer, produkt- og tjenestenavn eller forretningskjennetegn er varemerker tilhørende FixIT uavhengig av om disse er registrert eller ikke. For øvrig eier FixIT alt innhold på FixIT.no.  

Din bruk av FixIT.no og dets innhold gir deg ikke eierskap eller andre rettigheter til FixIt, FixIT.no, innholdet på FixIT.no eller øvrige immaterielle rettigheter som vi eier eller på annen måte besitter. Dette inkluderer også men er ikke begrenset til varemerker, logoer, design, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer og tekst eller immaterielle rettigheter som eies eller besittes av Forhandlere, eksterne samarbeidsparter tredjeparter eller andre tredjeparter.  

Du samtykker til ikke på noen som helst måte å vise, bruke eller på annen måte utnytte immaterielle rettigheter som eies eller på annen måte besittes av FixIT.  

Du kan heller ikke kopiere, reprodusere, publisere på ny, laste ned, publisere, kringkaste, ta opp, overføre, utnytte kommersielt, redigere, formidle til allmennheten eller distribuere på noen som helst måte innholdet på FixIT.no. Dette omfatter også datamaskinkoder og andre elementer m.m som inngår i FixIT.no.   

21. Våre rettslige forpliktelser og ansvarsbegrensninger 

Vi garanterer ikke for at FixIT.no vil være kompatibel med den hardware eller software du bruker. Vi er ikke ansvarlige for skader, virus eller koder som kan skade PC utstyr, software, data eller eiendom som er et resultat av din bruk av FixIT.no.  

Vi påtar oss ikke noe ansvar for skade på ditt datasystem eller tap av opplysninger som oppstår som følge av din bruk av FixIT.no, og vi kan ikke garantere at filer som du laster ned er fri for virus, kontaminering eller destruktive egenskaper. 

22Varsel 

Varsel til deg kan bli sendt enten via SMSe-post eller via ordinær post. Tjenestene kan også gi varsel om endringer i Vilkårene for Bruk eller andre forhold ved å overbringe meldinger eller linker

23Tvister og valg av verneting 

For det tilfelle at det skulle oppstå en tvist mellom deg og oss angående disse Vilkår for Bruk, kommer norsk rett til anvendelse på forholdet. Eventuelle tvister skal avgjøres av norske domstoler.  

Du samtykker til Bergen tingrett som riktig verneting ved enhver tvist som direkte eller indirekte knytter seg til innholdet eller forståelsen av denne Avtalen.