Personvernerklæring

Om behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som registreres i forbindelse med timebestillinger på nettstedet http://kavaharstudio.no. Kava Hårstudio er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn. Våre kontaktopplysninger finner du på vår hjemmeside http://kavaharstudio.no.

Sist endret: 25. mai 2018

1. Formålet med å samle inn personopplysninger

For å kunne bestille time i salongen på nett, må du registrere en brukerprofil med ditt mobiltelefonnummer, din e-postadresse og navnet ditt. Formålet med å behandle personopplysningene er for å kunne oppfylle våre avtaler med deg. Slik ivaretar vi både dine og våre interesser når du gjør en digital timebestilling, eller bestiller produkter for hent i butikk. Videre kan personopplysningene benyttes til å sende deg kommunikasjon, som for eksempel en sms med påminnelse om timen din.

Behandlingen av dine personopplysninger skjer i tråd med samtykkene du har gitt og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

2. Hvilke opplysninger samles inn

Kava Hårstudio behandler personopplysninger som du har oppgitt ved registrering av en brukerprofil, som navn, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato og din postadresse. Ønsker du å endre disse opplysningene gjør du det ved å logge deg inn på din “profil” via vår hjemmeside.

Vi behandler også opplysninger om din kjøpshistorikk hos salongen. Dette er for eksempel tid og dato for når du besøkte salongen, hvilke behandlinger og/eller produkter du kjøpte, hvilken medarbeider som utførte behandlingen og hva du betalte. Dersom salongen har et fordelsprogram tar vi vare på opplysninger om din poengopptjening per besøk og viser en oversikt over alle bonuspoeng-transaksjoner.

Din respons på generelle kampanjer, e-post og sms-utsendelser og innlogget aktivitet på nett og i app kan bli lagret.

3. Hvordan vi benytter dine opplysninger

Vi benytter personopplysningene du selv har registrert, og opplysninger som oppstår når du benytter deg av salongens tjenester, for å kunne oppfylle våre avtaler med deg. Det gjelder for eksempel timer eller produkter du har bestilt i salongen.

Når du gjør en digital timebestilling i salongen, vil du alltid motta en timebekreftelse på SMS og/eller e-post fra salongen du har en avtale med. I forkant av besøket vil du kunne motta timepåminnelser på SMS om avtalen din. Når besøket er gjennomført vil du kunne motta en SMS med kvittering og annen relevant informasjon knyttet til besøket ditt.

I tråd med dine samtykker til kommunikasjon vil salongen du har bestilt time hos kunne sende deg tilbud og annen type målrettet kommunikasjon som salongen mener er relevant for deg. For eksempel kan slik kommunikasjon sendes på SMS, e-post eller i andre digitale kanaler, som Facebook, Instagram etc.

4. Hvem deler Kava Hårstudio opplysninger med (utlevering)

Personopplysninger som du registrerer hos Kava Hårstudio utleveres ikke til andre virksomheter eller organisasjoner uten at du har gitt et frivillig, aktivt og informert samtykke til utlevering.

5. Hvem behandler dine personopplysninger (databehandlere og underdatabehandlere)

Kava Hårstudio benytter seg av Fixit, som leveres av Odin Systemer AS. Fixit er et butikkdatasystem for frisør, hud- og velværesalonger i Norge, og behandlingen av dine registrerte personopplysninger reguleres av en Databehandleravtale inngått mellom Kava Hårstudio og Odin Systemer AS.

Videre bidrar andre selskaper i behandlingen av personopplysninger på vegne av Odin Systemer AS, og opplysningene behandles i tråd med inngåtte databehandleravtaler der sikkerheten til dine personopplysninger har førsteprioritet.

6. Endringer

Kava Hårstudio kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever ditt samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du logger deg inn på din “profil”.

7. Dine rettigheter

Du kan når som helst redigere dine kontaktopplysninger og trekke tilbake eller gi samtykke til kommunikasjon når du er logget inn på din “profil” via vår hjemmeside. Som innlogget bruker har du innsyn i dine personopplysninger og din kjøpshistorikk og eventuelle bonuspoeng i salongens fordelsprogram.

Ønsker du å få tilsendt alle personopplysninger salongen har lagret om deg må du kontakte salongen, eller logge deg inn på din “profil” via salongens hjemmeside.

Dersom du vil endre opplysninger som du ikke selv kan endre ved innlogging via salongens hjemmeside, for eksempel mobilnummeret ditt, må du ta kontakt med salongen innenfor åpningstiden.

Dersom du vil kreve at dine personopplysninger skal bli slettet, kan du kontakte salongen på telefon eller e-post. Kontaktopplysninger finner du på http://kavaharstudio.no.

Dersom du krever dataportabilitet, som er retten til å ta med seg egne personopplysninger til en annen virksomhet, gjelder denne retten kun personopplysninger som du selv har gitt til salongen. Det vil si kontaktinformasjonen din.

8. Sletting av personopplysninger

Vi lagrer og viser din besøks- og kjøpshistorikk for de siste fem årene når du er aktiv kunde i salongen, det vil si at du har ett eller flere besøk per 12 måneder.

Dersom du ikke lenger er aktiv kunde i salongen slettes dine personopplysninger og besøks- og kjøpshistorikk automatisk når det er mer enn 36 måneder siden forrige besøk.

Du kan når som helst be om at dine personopplysninger slettes. Det vil imidlertid bety at du må registrere deg på nytt dersom du på et senere tidspunkt ønsker å bestille en ny time hos salongen.

9. Kundeservice

Har du spørsmål om dine personopplysninger eller ønsker innsyn, ta kontakt med salongen innenfor åpningstidene på telefon eller på e-post. Kontaktopplysninger finner du på http://kavaharstudio.no.

10. Personvernombud

Har du spørsmål om eller er uenig i hvordan Kava Hårstudio behandler personopplysninger, kan du sende en e-post der du beskriver hva din henvendelse gjelder. Kontaktopplysninger finner du på http://kavaharstudio.no.

Har du spørsmål om eller er uenig i hvordan vår databehandler Fixit v/ Odin Systemer AS behandler personopplysninger, kan du sende e-post til personvern@fixit.no.

Du kan klage på hvordan Kava Hårstudio eller databehandler Odin Systemer AS behandler dine personopplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no , telefon: 22 39 69 00.