Tilbake
Valgt medarbeider
Behandlinger
fra kr
Estimert tid

Produkter
fra kr

Estimert pris fra kr

Obs: Alle priser er fra-priser.

I noen tilfeller vil prisen kunne variere. Tidsbruk, ansiennitet og mengde med produkter som blir brukt i behandlingen kan påvirke den estimerte prisen på behandlinger du velger. Dersom du er usikker på hva den eksakte prisen vil bli for din behandling - ta kontakt med en av våre medarbeidere i salongen.