Treff salongkundene dine på Facebook

For å oppnå synlighet, utvide kundebasen og treffe kundene dine på Facebook, må du starte med å sette deg et mål for hva du vil oppnå med Facebook siden til salongen din!

Tekst: Jeanette Spord

For å bli stor og ikke minst god på Facebook, eller for i det hele tatt bli sett og mestre verdens største sosiale medier samfunn, er det viktig å forstå hva man kan bruke Facebook til, og hva man ikke skal bruke det til. Å bruke Facebook til rent salg vil sjelden lønne seg, så og satse på en profil som innbyr til inspirasjon og informasjon vil være formålstjenlig på flere måter.

Først og fremst vil inspirerende og ikke salgs-fokuserte kanaler gi brukerne en følelse av at de styrer interessene sine og valgene de tar selv, kontra å føle at en side utelukkende er ute etter å generere salg. Og det er nettopp det man må ha fokus på når man vil bruke Facebook til å støtte oppunder salongen, heller enn en bransje som selger produkter! 

Det aller viktigste når man skal bruke sosiale medier for å markedsføre en salong eller bedrift er å derfor å ha et klart mål. Spør deg selv, hva er det du vil oppnå med kanalen?

- Er målet for salongen din å øke antall timebestillinger?
- Skal Facebook siden til salongen bidra til å nå et mål i omsetning?
- Eller skal siden simpelthen være for inspirasjon?

Sitt deg gjerne ned med penn og papir og skriv ned et par nøkkelord for salongen din. Hva er det dere tilbyr som kan skille seg litt ut fra mengden? Bruk så gjerne dette til å sette målet for Facebook. Målsetting er viktig av flere grunner, men aller viktigst er det å sette mål for å kunne måle progresjon og for å se an hvordan profilen presterer i forhold til hva din salong ønsker å oppnå. På denne måten vil du hele tiden gå tilbake til målet. 

Og husk, du trenger ikke ha samme mål på tvers av alle dine sosiale medier kanaler, for hvert medium kan ha forskjellig publikum.

På bildet under ser du et eksempel på hvordan Røtter av E.T har brukt Facebook profilen sin til å vise frem tips til styling samtidig som de nevner hvilket produkt som er brukt! 
 
Dette er steg 1 i hvordan du skal bli best på å markedsføre salongen din gjennom Facebook. Videre i denne Facebook serien finner du artikler på hvordan du videre kan bruke Facebook til markedsføring av din salong

Her kan du lære mer om hvordan du oppnår salg ved bruk av Facebook
og vil du gjøre Facebook siden din personlig og effektiv - da er dette lenken for deg!